[2021-09-14] Daonil, tablett 3,5 mg avregistreras

Daonil, tablet 3,5 mg avregistreras


Tillverkaren har beslutat sig för att inte längre tillhandahålla läkemedlet Daonil 3,5 mg och avregistrering sker den 1 okt 2021. Som en följd av detta utgår läkemedlet även ur Svensk Dos sortiment vid samma tidpunkt. Direkt utbytbara alternativ till Daonil 3,5 mg saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Daonil 3,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns ett flertal alternativa diabetesmedel att välja bland, se ATC-kod A10B. Observera att även diabetesläkemedlet Mindiab utgår inom kort, så detta är inte ett alternativ att byta till.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-09-14