[2021-09-14] Restnotering Kalcipos-D mite 500 mg/200 IE

Restnotering Kalcipos-D mite 500 mg/200 IE


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Kalcipos-D mite. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-09-29. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Kalcipos-D mite 500mg/200 IE i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Som alternativ i dossortimentet finns andra varianter av Kalcipos och Kalcipos-D. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. Svensk Dos planerar inte att ta in Kalcipos-D mite 500mg/200 IE i dossortimentet igen, då den ej är förmånsberättigad och endast en låg andel patienter har den förskriven i sina dospåsar.

Svensk Dos AB
2021-09-14