[2021-09-15] Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 oktober

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 oktober


Suboxone 2 mg/0,5 mg och 8 mg/2 mg, 7 och 28 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran den 1 okt. Generika och parallelldistribuerade förpackningar finns kvar inom förmånerna.

Deltison 50 mg, 30 tabletter utträder ur förmånerna den 15 september på företagets begäran.

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-09-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-oktober-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2021.

Svensk Dos AB
2021-09-15