[2021-09-21] Mindiab 2,5 och 5 mg utgår

Mindiab 2,5 och 5 mg utgår


Tillverkaren har beslutat sig för att inte längre tillhandahålla läkemedlen Mindiab 2,5 och 5 mg. Dessa utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ till Mindiab saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Mindiab 2,5 och 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns ett flertal alternativa diabetesmedel att välja bland, se ATC-kod A10B. Observera att även diabetesläkemedlet Daonil utgår inom kort, så detta är inte ett alternativ att byta till.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-09-21