[2021-11-16] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 december 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 december 2021

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-11-09-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-december-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2021.

Svensk Dos AB
2021-11-16