[2021-11-22] Beviplex Forte åter tillgängligt på marknaden originalförpackning

Beviplex Forte åter tillgängligt på marknaden


B-vitaminpreparatet Beviplex Forte finns åter tillgängligt på marknaden, efter en långvarig restsituation. Svensk Dos har dock tagit beslutet att inte ta in Beviplex Forte i dossortimentet igen. Beslutet grundar sig i återkommande restsituationer, samt att det inte finns några utbytbara alternativ att ersätta Beviplex Forte med och det finns inte heller andra förpackningsstorlekar inom förmån.

Beviplex Forte kommer fortsatt gå bra att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB

2021-11-22