[2021-12-02] Restsituation Levocar, depottablett 100 mg/25 mg

Restsituation Levocar, depottablett 100 mg/25 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Levocar, depottablett 100 mg/25 mg. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Levocar, depottablett 100 mg/25 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns läkemedel inom samma ATC-kod i olika styrkor och beredningsformer, tex. Madopar/Madopark.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Levocar, depottablett 100 mg/25 mg beräknas tillgängligt igen 2022-04-04. Svensk Dos kommer inte att ta in läkemedlet i dossortimentet igen pga. avsaknad av brytningstillstånd. Det går fortsättningsvis att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-02