[2021-12-28] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 januari 2022

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 januari 2022

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-12-21-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-januari-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 januari 2022. Observera att listan även innehåller andra ärenden som prisförändringar och nya läkemedel. Den behöver filtreras på ärendetyp "utträde" för att endast få fram utträden ur läkemedelsförmånen.

Svensk Dos AB
2021-12-28