[2022-01-11] Lerkanidipin 10 mg tillbaka i dossortimentet

Lerkanidipin 10 mg tillbaka i dossortimentet


Läkemedlet Lerkanidipin 10 mg finns åter tillgängligt på marknaden och i Svensk Dos dispenserade sortiment. För de patienter som har läkemedlet förskrivet som stående originalförpackning, behöver en förskrivare gå in och ändra förskrivningen till dispenserbart läkemedel, om Lerkanidipin 10 mg ska levereras i dospåsarna igen.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-01-11