[2022-01-14] Fenantoin RPH Pharma, tablett 100 mg tillbaka i dossortimentet

Fenantoin RPH Pharma, tablett 100 mg tillbaka i dossortimentet


Läkemedlet Fenantoin RPH Pharma, tablett 100 mg finns åter tillgängligt på marknaden och Svensk Dos dispenserade sortiment.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-01-14