[2022-04-28] Rinexin depottablett 50 mg Meda AB utgår ur dossortimentet

Rinexin depottablett 50 mg Meda AB utgår ur dossortimentet


Läkemedlet Rinexin 50 mg kommer enligt tillverkaren att sluta tillhandahållas i förpackning Burk 100 st och försvinner från marknaden inom kort.

Kvar på marknaden kommer Rinexin 50 mg, blister 30 st att finnas. Denna förpackning ingår inte i läkemedelsförmånen och Svensk Dos har valt att ta bort Rinexin 50 mg från dossortimentet pga. låg efterfrågan, samt att det inte ingår i förmånen.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast sätta ut Rinexin 50 mg från dospåsarna och förskriva Rinexin eller annat avsvällande läkemedel för lokal behandling som originalförpackning i stället.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-04-28