[2022-05-13] Delbarhet Baklofen 10 mg tas bort

Delbarhet Baklofen 10 mg tas bort


Svensk Dos har pga. produktionstekniska skäl, tagit beslutet att inte längre tillåta halvering av tabletten Baklofen 10 mg i dospåsarna.

Möjligheten till delbarhet togs bort 2022-05-12. Baklofen 10 mg kommer fortsatt att finnas kvar i dossortimentet för förskrivning, men halv tablett kan inte längre förskrivas i dospåsarna.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över doseringen av Baklofen 10 mg, och om möjligt ändra till hela tabletter. I de fall doseringen inte går att ändra, kan stående originalförpackning av Baklofen 10 mg, förskrivas vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos kommer även kontakta förskrivare till berörda patienter telefonledes. Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-05-13