[2022-05-18] Restsituation Lerkanidipin 10 mg

Restsituation Lerkanidipin 10 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet. Det beräknas tillgängligt igen i slutet av juni 2022. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ i dossortimentet saknas. 

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Lerkanidipin 10 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns Lerkanidipin i styrkan 20 mg som alternativ.  I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, då generika utan brytningstillstånd fortfarande finns tillgängligt. För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. 


När Lerkanidipin 10 mg åter finns tillgänglig i dossortimentet igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna. Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör. 

Svensk Dos AB
2022-05-18