[2022-06-08] Alfacalcidol tas bort ur dossortimentet

Alfacalcidol tas bort ur dossortimentet

Svensk Dos har tagit beslutet att inte längre tillhandahålla Alfacalcidol Orifarm 0,25 och 0,5 mikrogram i dossortimentet. Grunden till beslutet ligger i en kommande förväntad indragning av läkemedlet. Läkemedlet saknar även brytningstillstånd och kan därmed inte förvaras i våra maskiner, utan dispenseras via manuell brickläggning vilket inte längre fungerar av produktionstekniska skäl.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Alfacalcidol Orifarm 0,25 resp. 0,5 mikrogram i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Exempel på andra läkemedel innehållande Vitamin D i dossortimentet är: Divifarm, filmdragerad tablett 800 IE och Benferol, kapsel, mjuk 800 IE.

För närvarande går det även bra att förskriva Alfacalcidol som stående originalförpackning, vid sidan av dospåsarna. Om ingen åtgärd görs för patienterna kommer deras recept att registreras om från dispenserade recept till recept på stående originalförpackning den 27 juni 2022.

Förskrivare är välkomna att kontakta Svensk Dos kundtjänst för att erhålla en lista över berörda patienter.

Svensk Dos AB
2022-06-08