[2022-07-13] Restsituation Furix, tablett 500 mg

Restsituation Furix, tablett 500 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Furix, tablett 500 mg. Det beräknas tillgängligt igen i mitten av oktober 2022. Utbytbara alternativ saknas. Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Furix 500 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

I dossortimentet finns det utbytbara alternativet Impugan i styrkorna 20 och 40 mg. Inom samma ATC-kod finns depotberedningen Lasix Retard, depotkapsel, hård 30 mg och 60 mg (skillnader i indikation). Ett alternativ utanför läkemedelsförmånen, att förskriva som originalförpackning, är Furix Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. När Furix, tablett 500 mg åter finns tillgänglig i dossortimentet igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-07-13