[2022-07-15] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2022

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2022

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2022:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2022-07-11-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-augusti-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 aug 2022.

Svensk Dos AB
2022-07-15