[2022-09-13] Restsituation Depakine Retard 500 mg

Restsituation Depakine Retard 500 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Depakine Retard, depottablett 500 mg (samma som Ergenyl Retard 500 mg). Det beräknas tillgängligt igen i slutet av november 2022. Samtliga utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast sätta ut Depakine Retard 500 mg från dospåsarna, samt ändra till alternativt läkemedel. Tyvärr restnoterar även Depakine Retard/Ergenyl Retard i styrkan 300 mg. Närmast utbytbara alternativ Absenor Depot 500 mg restnoterar även den.

Undvik byte till dessa. I dossortimentet finns flertalet andra antiepileptika att välja bland, se sortimentslistan här på hemsidan.

Ett alternativ utanför dospåsarna är Ergenyl Retard, depotgranulat i dospåse 500 mg. När Depakine Retard 500 mg åter finns tillgänglig i dossortimentet, är det upp till förskrivare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-09-13