[2022-09-15] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 oktober 2022

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 oktober 2022

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 oktober 2022:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2022-09-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-oktober-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2022.

Svensk Dos AB
2022-09-15