[2022-09-19] Fenantoin tablett 100 mg utgår

Fenantoin tablett 100 mg utgår


Tillverkaren av Fenantoin RPH Pharma, tablett 100 mg meddelar att de upphört med tillverkningen av läkemedlet och det marknadsförs inte längre.
Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Fenantoin RPH Pharma 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Ett alternativ i dossortimentet kan vara Epanutin kapsel 100 mg, som ingår i samma ATC-kod som Fenantoin tablett 100 mg. Det finns även licenspreparat och extempore-beredningar att förskriva som originalförpackning vid sidan om dospåsarna.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-09-19