Vanliga frågor

Nedan hittar du våra vanligaste frågor. Fanns inte svaret du sökte? Kontakta då vår kundtjänst.


Länkar

Fass
www.fass.se
En sammanställning av läkemedelfakta från läkemedelsindustrin till olika förskrivare av läkemedel och apotekspersonal.

PayEx
www.payex.se
För frågor och information om betalningar, fakturor och liknande.


Patient

Allmänt

Hur ofta kommer mina dosrullar?

Dina dosläkemedel levereras varje eller varannan vecka för en eller två veckors förbrukning. Beroende på hur din läkare har lagt beställningen.

Vilka läkemedel kan jag få i dospåse?

Det är endast tabletter och kapslar som kan dosförpackas. Under fliken "Vård" längst upp till höger hittar du en sortimentslista. Exempel på läkemedel som inte kan dosförpackas är flytande läkemedel och ögondroppar och dessa levereras därför i originalförpackning.

Vart vänder jag mig om jag inte längre vill ha mina läkemedel dosförpackade?

Om du inte längre vill ha dosförpackade läkemedel kontaktar du din läkare. Läkaren kan då avregistrera dig och meddela dosapoteket. Ska du fortsätta med din medicinering skriver läkaren vanliga recept istället.

Hur gör jag när jag ska på semester?

Prata med vården som kan hjälpa dig för att genomföra denna typ av beställning. Du kan få dosrullar för en längre period eller levererade till en tillfällig adress dock inom Sverige enbart (i vissa fall tillkommer en leveransavgift).

Vem kan bli dospatient?

Varje landsting har sina egna riktlinjer för dosdispenserade läkemedel. Det är din läkare som avgör om du uppfyller kriterierna. I övrigt kan vem som helst bli dospatient. Du kan däremot inte bli patient genom att kontakta Svensk Dos utan du måste prata med din läkare.

Vem kontaktar jag när mitt recept håller på att gå ut?

Prata med vården så hjälper de dig. En dosrulle tillverkas till sista giltighetsdatumet för ditt recept. Dvs, läkemedlet kan upphöra i mitten av en dosrulle. Kontakta din läkare när receptet håller på att gå ut.

Hur lång tid tar det att få nya dosrullar vid en akut ändring av läkemedel?

Ring Svensk Dos för mer information.

Hur gör jag om jag behöver dosläkemedel för längre tid än två veckor?

Prata med vården så hjälper de dig. Vi kan tillverka dosrullar för olika långa perioder beroende på vad som står i receptet.

Vad kostar det att vara doskund?

Själva tjänsten kostar inget extra. Det enda du betalar för är de läkemedel som ligger i dospåsarna. Priset är detsamma som om du hade köpt dem på ett apotek. Vi är kopplade till samma högkostnadsdatabas som resterande apotek, du får frikortet när du uppnått egenavgiftsbeloppet som vanligt.

Betalning

Är det möjligt att anmäla en annan fakturamottagare?

Man kan anmäla en annan fakturamottagare vid pappersfaktura. Det vill säga, man kan ange en c/o adress, så att fakturorna kommer till annan person.

För e-faktura kan inte en anhörig anmäla sig som fakturamottagare, utan det måste vara den som står på fakturan/abonnemanget/kontot.

Vilka kostnader tillkommer på apotekskonto respektive månadsfaktura?

För apotekskonto tillkommer för närvarande en avgift på 19 kr, och för autogiro blir avgiften istället 14 kr.

För betalning via månadsfaktura tillkommer en avgift på 25 kr. Samma avgift gäller om du har autogiro. Om du skaffar e-faktura via din privata internetbank är avgiften 0 kr (både med och utan autogiro).

Jag vill betala min månadsfaktura via autogiro och/eller e-faktura. Hur gör jag?

Du kan anmäla autogiro och/eller e-faktura via din internetbank. Så snart Svensk Dos genomfört sin första dosleverans och första transaktionen kommit in till PayEx så går det att ansöka om autogiro och e-faktura. Tänk på att det är ”Svensk Dos AB/PayEx Sverige AB” som skall anges som betalningsmottagare.
Information om kundnummer, som behövs vid ansökan, finns på din faktura. Kundnummer kan också fås via kontakt med PayEx Kundservice (efter att första dosleverans genomförts).

Fakturering sker från PayEx runt den 10:e månaden efter att du erhållit en dosleverans. Ändring till e-faktura behöver därför göras innan detta datum för att pappersfaktura inte skall skickas ut för månaden.

PayEx Kundservice för Månadsfaktura nås på 0498 - 20 21 00

Hur anmäler man ett dödsbo?

Vi får vanligtvis besked från vården att leveranserna ska upphöra. Ta kontakt med PayEx för att anmäla dödsboadress.
Kundservice Apotekskonto 0498 - 20 15 20 
Kundservice Månadsfaktura 0498 - 20 21 00.

Jag har fått mina leveranser stoppade p.g.a. obetalda fakturor.

När du betalat fakturorna så tas stoppet bort och dina leveranser återupptas som vanligt igen. 

Hur betalar jag mina dosläkemedel?

Du kan betala mot faktura eller ansöka om delbetalningskonto (Apotekskonto). Du ansöker om apotekskonto hos PayEx (http://www.mypayex.com/application/pharmacy-account/). Om du inte har ett apotekskonto kommer du automatiskt att få en månadsfaktura från PayEx. Du kan ansluta både e-faktura och autogiro om du vill. Faktureringsavgifter förekommer på några av våra betalningsalternativ. Läs mer om detta på sidan Patient - Betalningar.

Du betalar inget extra för själva dostjänsten, bara för de läkemedel du har fått. Det är ditt landsting som står för kostnaden för att vi förpackar dina läkemedel i doser. Du betalar samma pris för läkemedlen som om du hade hämtat dem själv på ett apotek i originalförpackning.

Hur ansöker jag om delbetalningskonto (apotekskonto)?
Jag kan inte betala mina läkemedel vid ett tillfälle. Kan jag dela upp beloppet?

Om du vill jämna ut dina framtida läkemedelskostnader kan du ansöka om ett delbetalningskonto (apotekskonto) hos PayEx. Ansökan apotekskonto: https://www.mypayex.com/application/pharmacy-account/

Varför har beloppet på fakturan ökat sedan förra månaden?

Du har förmodligen fått en annan medicinering eller påbörjat en ny högkostnadsperiod. Man betalar inte mer än 2 300 kr för läkemedel inom förmånen under en rullande tolvmånadersperiod och följer dessutom en rabattrappa så att du betalar en mindre andel av läkemedelskostnaden ju högre du kommer i trappan. När en ny högkostnadsperiod börjar nollställs rabattrappan och du börjar på noll igen.

Läs mer om nytt belopp under nyheter: http://svenskdos.se/foretaget/nyheter/141-hogkostnadsskyddet-hojs-2019.html

Varför står det inte på fakturan vad jag har fått för läkemedel?

Det beror på patientsekretessen. Vi får inte skriva ut på fakturan och apotek får inte skriva ut på kvittot vad du har köpt. Däremot kan du få en följesedel eller kontakta vår kundtjänst för att få hjälp.

Hur har ni hittat min adress? Den är ju helt fel!

När du blir dospatient får vi ett recept från din läkare. Det är uppgifterna som finns hos vården som skickas till oss. Se därför till att din läkare har rätt adress till dig.

Det har kommit en faktura till dödsboet. Varför?

Faktureringen sker i efterskott. Så fort vi får besked från vården att en patient har avlidit slutar vi naturligtvis att leverera men de läkemedel som patienten har tagit emot behöver dödsboet betala. Ta kontakt med PayEx så hjälper de er med anstånd så att dödsboet hinner avslutas utan att betalningspåminnelser skickas.
Kundservice Apotekskonto 0498 - 20 15 20
Kundservice Månadsfaktura 0498 - 20 21 00

Jag vill betala kontant och göra rätt för mig direkt.

Vi undviker att hantera betalningar på våra utlämningsställen. Det innebär ökad säkerhet och är enklare för alla parter. Om du vid något tillfälle ändå är i behov av att betala kontant så kontaktar du Svensk Dos kundtjänst. 

Hur kan jag få faktura?

Alla patienter som inte har ett apotekskonto hos PayEx får automatiskt en månadsfaktura.

Vill du ha fakturan på autogiro och/eller e-faktura kontaktar du din internetbank. Så snart Svensk Dos genomfört sin första dosleverans och första transaktionen kommit in till PayEx så går det att ansöka om autogiro och e-faktura.
Information om kundnummer, som behövs vid ansökan, finns på din faktura. Kundnummer kan också fås via kontakt med PayEx Kundservice (efter att första dosleverans genomförts).

Jag har inget avtal med Svensk Dos och vill inte betala fakturan.

Du har samtyckt till att få dina läkemedel dosförpackade och har därmed samtyckt till att vi levererar och fakturerar dem. Du betalar bara för läkemedlen, inte för tjänsten. Priset är detsamma som om du hade hämtat medicinerna på ett apotek. Om du inte vill betala till oss måste du prata med din läkare och meddela att du inte längre vill ha dosläkemedel.

Varför har jag fått en faktura från Svensk Dos? Jag har inte beställt något från er.

Du och din läkare har kommit överens om att du ska få dina läkemedel dosförpackade. Det är Svensk Dos som ansvarar för det i det landsting/region som du tillhör. Du betalar inte för dostjänsten utan bara för dina läkemedel. Priset är detsamma som om du hade hämtat dina läkemedel på ett apotek.

Jag har fått en påminnelse trots att jag har betalt. Hur kan det komma sig?

Det kan vara olika skäl till detta. Om du har betalat nyligen kan påminnelse och betalning ha gått om varandra. Om du har betalat försent kan det vara en påminnelse om att betala avgifter och ränta som har tillkommit. Dessa är du skyldig enligt lag att betala.

Jag har problem att betala fakturan i tid. Hur gör jag?

Du behöver ta kontakt med PayEx så hjälper de er.
Kundservice Apotekskonto 0498 - 20 15 20
Kundservice Månadsfaktura 0498 - 20 21 00

Kan jag som anhörig skriva under en kontoansökan?

Ja, men du behöver kunna styrka erat släktskap genom t.ex. registerutdrag eller ha en fullmakt.

Jag vill betala åt en anhörig. Går det?

Kontakta PayEx.
Kundservice Apotekskonto 0498 - 20 15 20
Kundservice Månadsfaktura 0498 - 20 21 00

Jag vill betala via autogiro på mitt apotekskonto. Hur gör jag?

Autogiro är en bra tjänst som ser till att belopp dras automatiskt på förfallodagen. Så snart PayEx har registrerat din apotekskontoansökan kan du anmäla om autogiro.

Autogiro kan du ordna via din internetbank, alternativt ansöka via en blankett som finns på vår eller PayEx hemsida.
På vår hemsida hittar du mer information på sidan Patient - Betalningar.

PayEx Kundservice för Apotekskonto nås på 0498 - 20 15 20

Hur gör jag en adressändring?

Kontakta PayEx för adressändring.
Kundservice Apotekskonto 0498 - 20 15 20
Kundservice Månadsfaktura 0498 - 20 21 00

Frikort

Jag har frikort. Varför måste jag ändå betala en räkning?

Tänk på att vi fakturerar i efterskott. Du kan ha kommit upp i frikort under en faktureringsperiod och då måste du betala för de läkemedel du fick innan frikortet började gälla. Du kan även ha köpt varor som inte omfattas av högkostnadsskyddet och då gäller inte frikortet.

Jag har redan betalat 2 300 kr i år. Varför måste jag betala mer?

Det s.k. Högkostnadsskyddet innebär att du betalar max 2 300 kr själv under en rullande tolvmånadersperiod. Det beräknas alltså inte årsvis, utan från ditt första receptuttag efter att din förra högkostnadsperiod gick ut.

Uthämtning

Var hämtar jag mina dosläkemedel?

Om du bor på boende så levererar vi direkt om de tecknar ett direktleveransavtal. Hämtar du själv har vi ett tätt nät av utlämningsställen, bl.a. Apotek, Ica, Coop, 7-Eleven och Pressbyrån. De är utvalda för att de är lättillgängliga och har bra öppettider. Du kan välja ett annat utlämningsställe än det närmaste genom att kontakta Svensk Dos kundtjänst.

Kan jag tillfälligt få mina dosläkemedel levererade till annan adress inom Sverige?

Ja, maila eller ring till Svensk Dos för avvikande leveransadress. I vissa fall kan du behöva betala en leveransavgift.

Kan jag byta utlämningsställe?

Javisst. För att få vidare hjälp med ändring så kontaktar du vår kundtjänst.

Hur hittar jag närmaste utlämningsställe?

Klicka på fliken "Utlämningsställen" uppe till höger så kommer du en sida där du hittar alla utlämningsställen i en rullgardinsmeny. Om du vill byta utlämningsställe till ett som exempelvis ligger närmare jobbet, hjälper vår kundtjänst dig gärna.

Behövs det en fullmakt om någon annan ska hämta ut mina läkemedel?

Ja, det gör det. Om du har lämnat en fullmakt på valfritt apotek tidigare och kommer att hämta ut dina dosrullar på ett apotek, gäller samma fullmakt. Den ligger lagrad hos eHälsomyndigheten och alla apotek kommer åt den. Om du hämtar på ett annat utlämningsställe än apotek behöver ditt ombud ta med en ny fullmakt. Du laddar ner den från vår hemsida. För att betala med PayEx apotekskonto krävs ingen fullmakt, vi debiterar det automatiskt redan när vi expedierar ditt recept.

Vård

Mellan vilka tider sker leveranserna?

Vi levererar mellan kl 08.00 och 17.00.

Jag jobbar på ett vårdboende och vill teckna direktleveransavtal. Vem kontaktar jag?

Ring vår kundtjänst eller maila info@svenskdos.se så hjälper vi dig. Visste du att vi även levererar originalförpackingar och handelsvaror?

Jag jobbar på ett vårdboende och vill uppdatera våra kontaktuppgifter för att få avisering av leveranser.

Skicka aktuell epostadress och gärna ett mobilnummer till sjukvard@svenskdos.se.

Jag jobbar på ett vårdboende och vill beställa handelsvaror till patienterna. Hur gör jag?

Under fliken "Vård" längst upp till höger hittar du mer information om våra handelsvaror. För att läggas upp som kund, maila handelsvaror@svenskdos.se.

Hur beställer jag läkemedel som inte kan dosförpackas samt övriga apoteksvaror?

Du som jobbar inom vården lägger in en beställning via Pascal. Du kan även faxa eller ringa till Svensk Dos kundtjänst.

Övrigt

Jag vill reklamera en vara. Hur gör jag?

För att reklamera en vara fyller du i en avvikelseanmälan via vår hemsida. Det är en interaktiv anmälan som du hittar under "Vård" eller "Patient" i menyn uppe till höger. Din avvikelseanmälan tas emot och behandlas av vår kvalitetsavdelning. 

Jag ska även få läkemedel i originalförpackning, d.v.s. inte dosförpackade. Det står på följesedeln att de är restnoterade. Hur gör jag?

Kontakta kundtjänst för med information, du hittar alla telefonnummer här.

Min leverans är försenad. Vad ska jag göra?

Vår kundtjänst kan spåra din försändelse och se vad som har blivit fel. Kontakta dem via telefon eller mail, du hittar alla uppgifter här.

Innehållet i dospåsen är felaktigt. Vart vänder jag mig?

Detta räknas som en avvikelse och vi ber dig att fylla i en avvikelseanmälan på vår hemsida för uppföljning av vår kvalitetsavdelning. Det är en interaktiv anmälan som du hittar under ”Vård” eller ”Patient” i menyn uppe till höger. För att få en ny dosrulle skickad till dig måste du kontakta vården som får göra en beställning via vår kundtjänst eller Pascal.