Svensk Dos ny dosleverantör i Stockholm och på Gotland

Helgen 23-24 februari 2019 tog Svensk Dos över leveranserna av dosförpackade läkemedel för samtliga patenter i Stockholm och på Gotland. Här kommer vi samla viktig information inför och efter. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer. Informationen kommer att kompletteras efter hand. Sidan uppdaterades senast 2019-04-15

 

OBSERVERA

Alla Pascalanvändare (både läkare och sjuksköterskor) behöver ändra sitt förvalda dosapotek första gången de öppnar Pascal efter 24 februari – klicka här för utförlig beskrivning.

 

Förskrivare/Användare av Pascal

Spärr av tjänster i Pascal inför migrering 13/2 – 25/2 2019.

Samtliga Pascalanvändare (i de berörda regionerna) behöver byta sitt förvalda dosapotek till Svensk Dos efter migreringen. Beskrivning av hur detta görs finns här: Ändring av förvalt dosapotek (uppdaterad beskrivning 190221).

Några förändringar kommer att ske i dossortimentet p.g.a. att det finns läkemedel som inte lämpar sig för dispensering i dospåsar respektive läkemedel som inte lämpar sig att dela. Läs mer om detta och vilka läkemedel som berörs här.

 

Patient

För dig som patient innebär det inte någon större skillnad. Din dospåse kan se lite annorlunda ut men innehållet kommer att vara detsamma och du hanterar den på samma sätt. Några förändringar kommer att ske i dossortimentet p.g.a. att det finns läkemedel som inte lämpar sig för dispensering i dospåsar respektive läkemedel som inte lämpar sig att dela. Läs mer om detta och vilka läkemedel som berörs här. Det är samma pris för dina läkemedel och du betalar inget för själva dostjänsten. Frikort fungerar likadant som tidigare.

Du hämtar dina dosrullar och läkemedel på samma ställe som du är van vid, med några få undantag. Lista med adresser till alla utlämningsställen hittar du här

Du behöver se över din betalningslösning och hittar mer information på sidan betalningar samt under Vanliga frågor

 

Foldrar (Skriv ut foldrar dubbelsidigt via kortsida om du vill ha dessa i pappersformat. Vik därefter på mitten):  

Information till patient februari 2019 (har skickas ut till alla patienter under v 6 2019)

Betalningslösningar (här finns de olika betalningsalternativen beskrivna samt hur du går tillväga)

Så här river du av och öppnar din dospåse

 

Vårdboenden och enheter

För dig som jobbar inom vården är skillnaderna också små. Mer information om förändringar i dossortimentet som kommer att ske p.g.a. läkemedel som inte lämpar sig att dosdispensera, samt läkemedel som inte går att halvera finns här.  

Observera att om ni har direktleveransavtal med nuvarande leverantör så måste ni skriva ett nytt med Svensk Dos. Vänligen gör detta så snart som möjligt, senast 2019-02-12 (för att vi skall hinna få och sammanställa all viktig information) genom att kontakta vår kundtjänst info@svenskdos.se.

För att säkerställa att direktleverans av läkemedlen sker på ett patientsäkert och kontrollerat sätt har vi givit vår transportör uppdraget att testköra det logistiska flödet innan vi tar över produktionen av dosläkemedel. Vi planerar att utföra en testleverans den 21 februari. Då ges den nya transportören en möjlighet att bekanta sig med hur det ser ut på leveransadresserna, och en möjlighet att få ytterligare information som kan vara viktig inför kommande leveranser.