Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Aktuell sortimentslista

 

Region Stockholm och Gotland

Sortimentslista 2021-07

Sortimentslista 2021-07 med ATC-kod

  

Region Skåne

Sortimentslista 2021-07

Sortimentslista 2021-07 med ATC-kod

 

Norra Sjukvårdsregionen

Sortimentslista 2021-07

Sortimentslista 2021-07 med ATC-kod


Nyheter

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 aug och 31 aug 2021


Plavix 75 mg, 100 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran den 31 augusti 2021. Generika finns kvar inom förmånerna.

Caverject Dual 10 mikrogram, 10 endossprutor utträder ur förmånerna på företagets begäran 1 augusti 2021. Inga utbytbara alternativ finns.

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 aug och 31 aug 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-07-15-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-och-31-augusti-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 aug och 31 aug 2021.

Svensk Dos AB
2021-07-28

 

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2021

Samtliga utträden ut läkemedelsförmånen 1 juli 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-06-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-juli.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juli 2021.

Svensk Dos AB
2021-06-16

 

Restsituation Tolterodin tablett 1 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Tolterodin tablett 1 mg. Besked om leveransdatum saknas. Även utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Tolterodin tablett 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Alternativ i dossortimentet, med samma verksamma ämne: Tolterodin tablett 2 mg, Tolterodine depotkapsel 2 mg och 4 mg. Andra alternativ inom samma ATC-grupp G04BD Medel vid inkontinens och för kontroll av miktionsfrekvens: Oxybutynin 5 mg, Solifenacin 5 och 10 mg, Toviaz 4 mg, Betmiga 25 och 50 mg.


För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.


Svensk Dos kommer inte att ta in Tolterodin tablett 1 mg i dossortimentet igen pga. låg efterfrågan. Det går dock bra att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-06-14

 

Restsituation Progynon 1 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Progynon 1 mg. Det beräknas tillgängligt igen 2021-10-01. Även styrkan 2 mg restnoterar, men beräknas åter inom kort. Utbytbara alternativ till Progynon 1 mg saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Progynon 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Femanest, tablett 1 mg, som ingår i samma ATC-kod som Progynon. Så snart Progynon i styrkan 2 mg är tillgänglig kommer Svensk Dos även att lägga till denna i dossortimentet, det kan då också vara ett möjligt alternativ.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-06-10

 

Nitrazepam 5 mg utgår


Läkemedelstillverkaren Astimex Pharma meddelar att Nitrazepam i samtliga styrkor och förpackningsstorlekar utgår från den svenska marknaden. Utbytbara alternativ saknas helt.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Nitrazepam 5 mg och ändra till alternativt läkemedel i dospåsarna. I dossortimentet finns inom samma ATC-grupp N05C Sömnmedel och lugnande medel, ett flertal läkemedel. Ex: Zopiklon 5 mg och 7,5 mg; Zolpidem 5 mg och 10 mg; Melatan 3 mg och 5 mg, Propavan 25 mg samt Heminevrin 300 mg.

Nitrazepam 5 mg finns även som licensläkemedel och får då förskrivas vid sidan om dospåsarna, som stående originalförp. Licensmotivering behöver då skickas in i KLAS av förskrivaren.

Svensk Dos AB
2021-06-08

 

Metylskopolamin APL, 2,5 mg utgår


Metylskopolamin APL, kapsel, hård 2,5 mg slutar tillhandahållas av APL och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Metylskopolamin APL, kapsel, hård 2,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Egazil, depottablett 0,2 mg. Observera dock att Egazil har annan indikation än Metylskopolamin. APL tillhandahåller även extempore-läkemedlet Hyoscinhydrobromid kapsel, vilket kan förskrivas som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-06-08

 

Restsituation Waran tablett 2,5 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Waran, tablett 2,5 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-06-15.

Waran ingår inte i dossortimentet, men expedieras ofta som originalförpackning vid sidan av dospåsarna. Svensk Dos har helt slut på sitt lager av Waran. Det finns inget direkt utbytbart alternativ. Warfarin Orion som innehåller samma verksamma ämne finns tillgängligt på marknaden. Patienter behöver då kontakta sjukvården för att få ett nytt recept utfärdat.

Läkemedelsverket rekommenderar att maximalt 1 månads förbrukning förskrivs av Warfarin Orion, eftersom tillgängligheten kan vara osäker då efterfrågan ökar. Apotek rekommenderas också att endast expediera för en månads förbrukning tills dess att situationen stabiliseras.

Svensk Dos AB
2021-06-03

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 juni 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juni 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-05-12-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-juni.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juni 2021.

Svensk Dos AB
2021-05-18

 

Restsituation Beviplex forte, filmdragerad tablett


Läkemedlet Beviplex forte, filmdragerad tablett är tyvärr fortfarande restnoterat. Enligt tillverkaren, förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i början på april 2021. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

För våra doskunder innebär det att Beviplex forte inte längre kommer att finnas i dospåsarna. Ordinationen kommer att ändras till stående originalförpackning.

Originalförpackning av Beviplex forte kan eventuellt finnas att hämta ut på lokalt apotek. I annat fall får läkare kontaktas för alternativ ordination.

När läkemedlet åter finns tillgängligt, behöver en läkare på nytt förskriva detta i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-03-10

 

Restsituation Beviplex forte, filmdragerad tablett

 

Läkemedlet Beviplex forte, filmdragerad tablett är tyvärr fortfarande restnoterat. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i mitten av mars 2021. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Beviplex forte i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Beviplex forte åter finns tillgänglig på marknaden, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-02-02

 

Betolvidon 1 mg åter tillgänglig i dossortimentet

Betolvidon tablett 1 mg är nu åter tillgänglig i dossortimentet. Patienter som önskar att läkemedlet medföljer i dospåsarna igen, bör kontakta sin läkare.

Svensk Dos har skickat ut information till vården om detta, men det kan vara bra om även du som patient kontaktar din läkare, för att få medicinen insatt i dospåsarna igen.

Vi på Svensk Dos hjälper gärna vården med att tillhandahålla listor över vilka patienter som varit berörda av denna restsituation. Kontakta Svensk Dos kundtjänst för mer information tel. 018-413 04 20, mailadress: info@svenskdos.se.

Svensk Dos AB
2020-12-22

 

 

Restsituation Requip, filmdragerad tablett 0,25 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation för läkemedlet Requip, filmdragerad tablett 0,25 mg. Tillverkaren anger inget leveransdatum, för när Requip 0,25 mg beräknas återkomma. Restsituationen omfattar även utbytbara alternativ.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Requip 0,25 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns Requip, filmdragerad tablett 1 mg, samt depotberedningarna Ropinirol Krka, depottablett 2 och 4 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. Svensk Dos planerar inte att ta in Requip 0,25 mg i dossortimentet igen, när den finns åter på marknaden. Beslutet grundas på låg efterfrågan.

Svensk Dos AB
2020-12-08

 

Restsituation Sirdalud, tablett 2 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på licens-läkemedlet Sirdalud 2 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i februari 2021.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Sirdalud 2 mg, i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns tyvärr inget likvärdigt läkemedel. Dock finns det ett annat licensläkemedel, Tizanidin tablett 2 mg, innehållande samma verksamma ämne som Sirdalud 2 mg. Det kan förskrivas som originalförpackning vid sidan av dospåsarna. Ny licensmotivering måste skickas in i KLAS av förskrivare.

Svensk Dos planerar inte att ta in Sirdalud 2 mg i dossortimentet igen. När licensläkemedlet åter är tillgängligt, kan det förskrivas som originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-11-30

 

Fenemal Meda tabletter -Permanent upphörande av tillhandahållande

Läkemedelstillverkaren Meda/Mylan kommer att sluta tillhandahålla läkemedlet Fenemal i tablettform, i samtliga styrkor. Med befintligt lager och nuvarande förbrukning beräknas lagret att räcka till januari 2021.

Svensk Dos har Fenemal Meda 15 mg och 50 mg i dossortimentet. Det finns inget direkt utbytbart alternativ till Fenemal. Svensk Dos uppmanar därför till förskrivning av annat antiepileptikum i dospåsarna. För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-11-30

  

Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se