Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Aktuell sortimentslista

 

Region Stockholm och Gotland

Sortimentslista 2020-12

Sortimentslista 2020-12 med ATC-kod

  

Region Skåne

Sortimentslista 2020-12

Sortimentslista 2020-12 med ATC-kod

 

Norra Sjukvårdsregionen

Sortimentslista 2020-12

Sortimentslista 2020-12 med ATC-kod


Nyheter

 

Restsituation Sirdalud, tablett 2 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på licens-läkemedlet Sirdalud 2 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i februari 2021.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Sirdalud 2 mg, i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns tyvärr inget likvärdigt läkemedel. Dock finns det ett annat licensläkemedel, Tizanidin tablett 2 mg, innehållande samma verksamma ämne som Sirdalud 2 mg. Det kan förskrivas som originalförpackning vid sidan av dospåsarna. Ny licensmotivering måste skickas in i KLAS av förskrivare.

Svensk Dos planerar inte att ta in Sirdalud 2 mg i dossortimentet igen. När licensläkemedlet åter är tillgängligt, kan det förskrivas som originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-11-30

 

Fenemal Meda tabletter -Permanent upphörande av tillhandahållande

Läkemedelstillverkaren Meda/Mylan kommer att sluta tillhandahålla läkemedlet Fenemal i tablettform, i samtliga styrkor. Med befintligt lager och nuvarande förbrukning beräknas lagret att räcka till januari 2021.

Svensk Dos har Fenemal Meda 15 mg och 50 mg i dossortimentet. Det finns inget direkt utbytbart alternativ till Fenemal. Svensk Dos uppmanar därför till förskrivning av annat antiepileptikum i dospåsarna. För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-11-30

 

Restsituation Betolvex, filmdragerad tablett 1 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Betolvex 1 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen, i mitten av januari 2021. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar inom förmånen. Även det utbytbara alternativet Betolvidon 1 mg restnoterar till slutet av december 2020.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Betolvex 1 mg samt Betolvidon 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Betolvex 1 mg alternativt Betolvidon 1 mg åter finns tillgänglig på marknaden, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-11-24

 

Restsituation Salazopyrin, tablett 500 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Salazopyrin, tablett 500 mg Pfizer AB. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-01-15. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar, även utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Salazopyrin, tablett 500 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg, som ingår i samma ATC-kod som Salazopyrin, tablett 500 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos planerar inte att ta in Salazopyrin, tablett 500 mg i dossortimentet igen eftersom Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg finns att tillgå i dossortimentet.

Svensk Dos AB
2020-11-17

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 december 2020

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 december 2020:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2020-11-12-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-december.html

Svensk Dos AB
2020-11-13

 

Ny restsituation Beviplex forte

Det har tyvärr uppstått en ny restsituation på läkemedlet Beviplex forte, filmdragerad tablett. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen januari 2021. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Beviplex forte, filmdragerad tablett i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmaste alternativet i dossortimentet med samma ATC-kod är TrioBe, tablett Meda AB (ej förmån).

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Beviplex forte, filmdragerad tablett åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-10-26

 

Theralen tablett 5 mg- Permanent upphörande av tillhandahållande

Läkemedelstillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Theralen, filmdragerad tablett 5 mg. Läkemedlet utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Theralen, filmdragerad tablett 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmaste dispenserbara alternativ inom samma ATC-kodsgrupp är Alimemazin Evolan, kapsel, hård 20 mg. För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-10-13

 

Restsituation Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen mars 2021. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, även utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett 10 mg samt 20 mg, i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Fluoxetine Accord kapsel 20 mg, som ingår i samma ATC-kod som Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-10-12

 

Uppdatering Pargitan, tablett 5 mg

Tyvärr har restnoteringen förlängts för läkemedlet Pargitan, tablett 5 mg. Tillverkaren har ingen uppgift om när läkemedlet kommer tillbaka på marknaden. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Pargitan, tablett 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Svensk Dos dispenserar inget läkemedel som ingår i samma ATC-kod som Pargitan. För annat antikolinergika i dossortimentet, se senaste sortimentslistan som finns att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos planerar inte att ta in Pargitan, tablett 5 mg i dossortimentet igen pga. osäker tillgång. Om patient är i behov av Pargitan, tablett 5 mg krävs förskrivning av originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-10-12

 

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 oktober 2020

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 oktober 2020:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2020-09-10-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-oktober.html

Svensk Dos AB
2020-09-17

 

Restsituation Beviplex forte

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Beviplex forte, filmdragerad tablett. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i slutet av september. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

För våra doskunder innebär det att Beviplex Forte inte längre kommer att finnas i dospåsarna. Ordinationen kommer att ändras till stående originalförpackning.

Originalförpackning av Beviplex forte kan eventuellt finnas att hämta ut på lokalt apotek. I annat fall får läkare kontaktas för alternativ ordination.

När läkemedlet åter finns tillgängligt, kan en läkare på nytt förskriva detta i dospåsarna. Beviplex forte beräknas åter tillgängligt i slutet av september.

Svensk Dos AB

2020-09-01

 

Restsituation Seloken, tablett 50 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Seloken, tablett 50 mg och det är oklart när läkemedlet åter finns tillgängligt på marknaden. Direkt utbytbara alternativ till Seloken, tablett 50 mg saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Seloken, tablett 50 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmast dispenserbart alternativ är depotformuleringen av metoprolol. För aktuellt dossortiment hänvisas till sortimentslistan som finns att tillgå här på vår hemsida, samt med uppgift om delbarhet.

Svensk Dos AB

2020-08-11

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2020

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2020:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2020-07-22-uttraden-ur-lakemedelsformanen-formanen-den-1-augusti.html

Svensk Dos AB
2020-07-28

 

Restsituation Litiumkarbonat OBA 300 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på licensläkemedlet Litiumkarbonat OBA tablett 300 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-07-12.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Litiumkarbonat OBA 300 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns det godkända läkemedlet Lithionit, depottablett 42 mg (6 mmol) innehållande samma verksamma ämne, i depotberedning.

Litiumkarbonat OBA 300 mg kommer troligtvis inte att tas in i dossortimentet igen efter restsituationen pga. låg efterfrågan. Det får då istället förskrivas som originalförpackning vid sidan av dosrullen.

Svensk Dos AB
2020-07-15

 

Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se