Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Aktuell sortimentslista

 

Region Stockholm och Gotland

Sortimentlista 2022-10

Sortimentlista 2022-10 med ATC-kod

  

Norra Sjukvårdsregionen

Sortimentlista 2022-10

Sortimentlista 2022-10 med ATC-kod


Nyheter

 

Prednisolon tablett 2,5 mg åter tillgänglig i dossortimentet

 

Prednisolon tablett 2,5 mg är åter tillgänglig i dossortimentet efter en längre restsituation. Patienter som önskar att läkemedlet medföljer i dospåsarna igen, bör kontakta sin läkare.

Vi på Svensk Dos hjälper gärna vården med att tillhandahålla listor över vilka patienter som har Prednisolon 2,5 mg förskrivet som originalförpackning vid sidan av dospåsarna. För att få med läkemedlet i dospåsarna igen behöver förskrivare ändra receptet från stående originalförpackning till stående dispenserat läkemedel.

Kontakta Svensk Dos kundtjänst för mer information tel. 018-413 04 20, mailadress: info@svenskdos.se.

Svensk Dos AB
2022-09-30

 

Fenantoin tablett 100 mg utgår


Tillverkaren av Fenantoin RPH Pharma, tablett 100 mg meddelar att de upphört med tillverkningen av läkemedlet och det marknadsförs inte längre.
Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Fenantoin RPH Pharma 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Ett alternativ i dossortimentet kan vara Epanutin kapsel 100 mg, som ingår i samma ATC-kod som Fenantoin tablett 100 mg. Det finns även licenspreparat och extempore-beredningar att förskriva som originalförpackning vid sidan om dospåsarna.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-09-19

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 oktober 2022

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 oktober 2022:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2022-09-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-oktober-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2022.

Svensk Dos AB
2022-09-15

 

Restsituation Depakine Retard 500 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Depakine Retard, depottablett 500 mg (samma som Ergenyl Retard 500 mg). Det beräknas tillgängligt igen i slutet av november 2022. Samtliga utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast sätta ut Depakine Retard 500 mg från dospåsarna, samt ändra till alternativt läkemedel. Tyvärr restnoterar även Depakine Retard/Ergenyl Retard i styrkan 300 mg. Närmast utbytbara alternativ Absenor Depot 500 mg restnoterar även den. Undvik byte till dessa. I dossortimentet finns flertalet andra antiepileptika att välja bland, se sortimentslistan här på hemsidan.

Ett alternativ utanför dospåsarna är Ergenyl Retard, depotgranulat i dospåse 500 mg. När Depakine Retard 500 mg åter finns tillgänglig i dossortimentet, är det upp till förskrivare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-09-13

 

 Restsituation Tavegyl, tablett 1 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Tavegyl, tablett 1 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i slutet av augusti. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Tavegyl, tablett 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Exempel på andra antihistaminer i dossortimentet är: Cetirizin 10 mg, Desloratadin 5 mg och Loratadin 10 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Tavegyl 1 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2022-07-28

 

Uppdatering restsituation Iktorivil, tablett 0,5 mg


Som vi tidigare meddelat har det uppstått en restsituation på läkemedlet Iktorivil 0,5 mg hos tillverkaren. Det beräknas tillgängligt i slutet av augusti 2022. Utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att se över förskrivningar av Iktorivil 0,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Iktorivil, tablett 2 mg restnoterar även den, så det är inte ett alternativ. Det förekommer även restproblematik hos Pregabalin Sandoz och Ergenyl Retard, så undvik helst byte till dessa.

I dossortimentet finns flertalet andra antiepileptika att välja bland, se sortimentslistan här på hemsidan.

Ett alternativ utanför läkemedelsförmånen och dospåsarna är Iktorivil, orala droppar, lösning 2,5 mg/ml.

När Iktorivil, tablett 0,5 mg åter finns tillgänglig i dossortimentet igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna. Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-07-25

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2022

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2022:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2022-07-11-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-augusti-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 aug 2022.

Svensk Dos AB
2022-07-15

 

Restsituation Furix, tablett 500 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Furix, tablett 500 mg. Det beräknas tillgängligt igen i mitten av oktober 2022. Utbytbara alternativ saknas. Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Furix 500 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

I dossortimentet finns det utbytbara alternativet Impugan i styrkorna 20 och 40 mg. Inom samma ATC-kod finns depotberedningen Lasix Retard, depotkapsel, hård 30 mg och 60 mg (skillnader i indikation). Ett alternativ utanför läkemedelsförmånen, att förskriva som originalförpackning, är Furix Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. När Furix, tablett 500 mg åter finns tillgänglig i dossortimentet igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-07-13

 

Restsituation Hydrokortison Takeda, tablett 20 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Iktorivil, tablett 0,5 mg. Det beräknas Det har tyvärr uppstått en långvarig restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Hydrokortison Takeda, tablett 20 mg. Läkemedlet kommer att relanseras med nytt namn i början av 2023. Utbytbara alternativ restnoterar dessvärre också.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Hydrokortison 20 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ är att förskriva Hydrokortison Orion, tablett 10 mg som originalförpackning. Det är ljus- och fuktkänsligt och får inte dispenseras i dospåsar. I dossortimentet finns andra glukokortikoider ex. Prednisolon (finns dock skillnader i indikation).

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-07-06

 

Restsituation Iktorivil, tablett 0,5 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Iktorivil, tablett 0,5 mg. Det beräknas tillgängligt igen i slutet av augusti 2022. Utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Iktorivil 0,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns Iktorivil i styrkan 2 mg som alternativ, den går även att få delad i halv tablett i dospåsarna.

Iktorivil, tablett 2 mg har en krysskåra och kan förskrivas som en fjärdedels tablett i originalförpackning utanför dospåsarna. Ett annat alternativ utanför dospåsarna är Iktorivil, orala droppar, lösning 2,5 mg/ml. Denna är utanför läkemedelsförmånen.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. När Iktorivil, tablett 0,5 mg åter finns tillgänglig i dossortimentet igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-07-05

 

Alfacalcidol tas bort ur dossortimentet

Svensk Dos har tagit beslutet att inte längre tillhandahålla Alfacalcidol Orifarm 0,25 och 0,5 mikrogram i dossortimentet. Grunden till beslutet ligger i en kommande förväntad indragning av läkemedlet. Läkemedlet saknar även brytningstillstånd och kan därmed inte förvaras i våra maskiner, utan dispenseras via manuell brickläggning vilket inte längre fungerar av produktionstekniska skäl.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Alfacalcidol Orifarm 0,25 resp. 0,5 mikrogram i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Exempel på andra läkemedel innehållande Vitamin D i dossortimentet är: Divifarm, filmdragerad tablett 800 IE och Benferol, kapsel, mjuk 800 IE.

För närvarande går det även bra att förskriva Alfacalcidol som stående originalförpackning, vid sidan av dospåsarna. Om ingen åtgärd görs för patienterna kommer deras recept att registreras om från dispenserade recept till recept på stående originalförpackning den 27 juni 2022.

Förskrivare är välkomna att kontakta Svensk Dos kundtjänst för att erhålla en lista över berörda patienter.

Svensk Dos AB
2022-06-08

 

Restsituation Lerkanidipin 10 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet. Det beräknas tillgängligt igen i slutet av juni 2022. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ i dossortimentet saknas. 

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Lerkanidipin 10 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns Lerkanidipin i styrkan 20 mg som alternativ.  I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, då generika utan brytningstillstånd fortfarande finns tillgängligt. För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. 


När Lerkanidipin 10 mg åter finns tillgänglig i dossortimentet igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna. Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör. 

Svensk Dos AB
2022-05-18

 

Delbarhet Baklofen 10 mg tas bort


Svensk Dos har pga. produktionstekniska skäl, tagit beslutet att inte längre tillåta halvering av tabletten Baklofen 10 mg i dospåsarna.

Möjligheten till delbarhet togs bort 2022-05-12. Baklofen 10 mg kommer fortsatt att finnas kvar i dossortimentet för förskrivning, men halv tablett kan inte längre förskrivas i dospåsarna.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över doseringen av Baklofen 10 mg, och om möjligt ändra till hela tabletter. I de fall doseringen inte går att ändra, kan stående originalförpackning av Baklofen 10 mg, förskrivas vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos kommer även kontakta förskrivare till berörda patienter telefonledes. Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-05-13

 

Rinexin depottablett 50 mg Meda AB utgår ur dossortimentet


Läkemedlet Rinexin 50 mg kommer enligt tillverkaren att sluta tillhandahållas i förpackning Burk 100 st och försvinner från marknaden inom kort.

Kvar på marknaden kommer Rinexin 50 mg, blister 30 st att finnas. Denna förpackning ingår inte i läkemedelsförmånen och Svensk Dos har valt att ta bort Rinexin 50 mg från dossortimentet pga. låg efterfrågan, samt att det inte ingår i förmånen.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast sätta ut Rinexin 50 mg från dospåsarna och förskriva Rinexin eller annat avsvällande läkemedel för lokal behandling som originalförpackning i stället.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-04-28

 

Restsituation Prednisolon 2,5 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation för läkemedlet Prednisolon Alternova, tablett 2,5 mg hos tillverkaren. Det beräknas tillgängligt igen juli-2022. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar. Det utbytbara alternativet Prednisolon Pfizer, tablett 2,5 mg restnoterar också med preliminärt leveransdatum i mitten av maj-2022.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Prednisolon Alternova, tablett 2,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns Prednisolon tillgängligt i styrkorna 5 och 10 mg.

I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. När Prednisolon Alternova, tablett 2,5 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna. Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-04-26

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2022


Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2022:

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 maj 2022 - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Stesolid® tabletter 5 mg och 10 mg 25 st finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 maj 2022. www.tlv.se

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 maj 2022.

Svensk Dos AB
2022-04-20

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2022


Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2022:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2022-03-09-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-april-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 april 2022.

Svensk Dos AB
2022-03-22

 

Pyridoxin Meda, tablett 40 mg utgår


Läkemedlet Pyridoxin Meda 40 mg kommer enligt tillverkaren att sluta tillhandahållas, samtliga styrkor och förpackningsstorlekar försvinner från marknaden inom kort. Svensk Dos har ett lager som med nuvarande förbrukning förväntas räcka mars månad ut.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Pyridoxin Meda, tablett 40 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns tyvärr inget annat läkemedel som innehåller vitamin B6 i samma mängd som Pyridoxin Meda 40 mg.

Exempel på vitaminläkemedel som kan förskrivas som originalförpackning vid sidan av dospåsarna, innehållande pyridoxin och andra B-vitaminer är Beviplex Forte och Beviplex Comp.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-03-03

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 mars 2022


Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 mars 2022:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2022-02-09-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-mars-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 februari 2022.

Svensk Dos AB
2022-03-03

 

Restsituation Logimax depottablett 5 mg/50 mg Recordati AB


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Logimax depottablett 5 mg/50 mg Recordati AB hos tillverkaren. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Logimax depottablett i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Logimax depottablett 5 mg/50 mg innehåller två verksamma ämnen: felodipin och metoprolol. Ett alternativ i dossortimentet kan därmed vara att kombinera de två läkemedlen Felodipin depottablett 5 mg och Metomylan depottablett 50 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos planerar inte att ta in Logimax depottablett 5 mg/50 mg i dossortimentet igen, på grund av låg efterfrågan, samt att kombinationen ovan finns i dossortimentet. Logimax beräknas åter i mars 2022, och kan då vid behov förskrivas som originalförpackning.

Svensk Dos AB
2022-02-15

 

Restsituation Captopril 25 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Captopril Mylan, tablett 25 mg hos tillverkaren. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar. Utbytbara alternativ saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Captopril 25 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns Captopril i styrkan 50 mg, men den kan tyvärr inte delas i dospåsarna. Det finns även andra ACE-hämmare i dossortimentet, se ATC-kod C09AA.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos planerar inte att ta in Captopril 25 mg i dossortimentet igen. Beslutet grundas på låg efterfrågan. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet finnas åter på marknaden i slutet av mars 2022. Läkemedlet kan då förskrivas som originalförpackning, vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2022-02-04

 

Lehydan tablett 100 mg utgår


Tillverkaren av Lehydan tablett 100 mg har beslutat att inte längre tillhandahålla läkemedlet på marknaden. Det utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Lehydan 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns flertalet antiepileptikum att välja bland, se ATC-kod N03A. Exempel på antiepileptikum innehållande Fenytoin, samma verksamma ämne som i Lehydan, är Epanutin kapsel 100 mg och Fenantoin tablett 100 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör. Se kontaktuppgifter här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-02-01

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 februari 2022


Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 februari2022:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2022-01-24-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-februari-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 februari 2022.

Svensk Dos AB
2022-01-24

 

Fenantoin RPH Pharma, tablett 100 mg tillbaka i dossortimentet


Läkemedlet Fenantoin RPH Pharma, tablett 100 mg finns åter tillgängligt på marknaden och Svensk Dos dispenserade sortiment.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-01-14

 

Lerkanidipin 10 mg tillbaka i dossortimentet


Läkemedlet Lerkanidipin 10 mg finns åter tillgängligt på marknaden och i Svensk Dos dispenserade sortiment. För de patienter som har läkemedlet förskrivet som stående originalförpackning, behöver en förskrivare gå in och ändra förskrivningen till dispenserbart läkemedel, om Lerkanidipin 10 mg ska levereras i dospåsarna igen.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-01-11

 

Tavegyl, tablett 1 mg tillbaka i dossortimentet

 

Läkemedlet Tavegyl, tablett 1 mg finns åter tillgängligt på marknaden och Svensk Dos dispenserade sortiment.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-01-11

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 januari 2022

 

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-12-21-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-januari-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 januari 2022. Observera att listan även innehåller andra ärenden som prisförändringar och nya läkemedel. Den behöver filtreras på ärendetyp "utträde" för att endast få fram utträden ur läkemedelsförmånen.

Svensk Dos AB
2021-12-28

 

Restsituation Fenantoin RPH Pharma 100 mg

 

Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet, Fenantoin RPH Pharma 100 mg. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Fenantoin RPH Pharma 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns andra läkemedel inom ATC-koden Fenytoin.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. För tillfället är det osäkert om, och i så fall när, Fenantoin RPH Pharma 100 mg kommer tillbaka på marknaden. dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-20

 

Restsituation Tavegyl, tablett 1 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Tavegyl, tablett 1 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i slutet av december. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Tavegyl, tablett 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Exempel på andra antihistaminer i dossortimentet är: Cetirizin 10 mg, Desloratadin 5 mg och Loratadin 10 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Tavegyl 1 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-09

 

Restsituation Ventoline, tablett 2 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Ventoline, tablett 2 mg. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Ventoline, tablett 2 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmast tänkbara alternativ i dossortimentet: Theo-Dur depot 200 mg eller 300 mg, som ingår i samma ATC-grupp R03 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar. Ventoline finns även som oral lösning eller för inhalation, att förskriva som originalförpackning, vid sidan av dospåsarna.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Enligt tillverkaren förväntas Ventoline, tablett 2 mg åter finnas tillgänglig 2022-02-28. Svensk Dos kommer inte att ta in Ventoline i dossortimentet igen, till följd av låg efterfrågan. Det går fortsatt bra att förskriva Ventoline som originalförpackning, vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-09

 

Restsituation Levocar, depottablett 100 mg/25 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Levocar, depottablett 100 mg/25 mg. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Levocar, depottablett 100 mg/25 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns läkemedel inom samma ATC-kod i olika styrkor och beredningsformer, tex. Madopar/Madopark.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Levocar, depottablett 100 mg/25 mg beräknas tillgängligt igen 2022-04-04. Svensk Dos kommer inte att ta in läkemedlet i dossortimentet igen pga. avsaknad av brytningstillstånd. Det går fortsättningsvis att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-02

 

Nozinan, tablett 5 mg utgår


Tillverkaren av Nozinan 5 mg har beslutat att inte längre tillhandahålla detta läkemedel och det utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ saknas. Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Nozinan 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Levomepromazine Orion, som innehåller samma verksamma ämne som Nozinan, finns i styrkorna 25 mg och 100 mg i dossortimentet.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB

2021-11-22

 

Beviplex Forte åter tillgängligt på marknaden


B-vitaminpreparatet Beviplex Forte finns åter tillgängligt på marknaden, efter en långvarig restsituation. Svensk Dos har dock tagit beslutet att inte ta in Beviplex Forte i dossortimentet igen. Beslutet grundar sig i återkommande restsituationer, samt att det inte finns några utbytbara alternativ att ersätta Beviplex Forte med och det finns inte heller andra förpackningsstorlekar inom förmån.

Beviplex Forte kommer fortsatt gå bra att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-11-22

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 december 2021

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-11-09-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-december-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2021.

Svensk Dos AB
2021-11-16

 

Dispenserade recept av Niferex 100 mg omvandlas till stående originalförpackning


Svensk Dos kommer inte längre att tillhandahålla Niferex, enterokapsel 100 mg i dospåsarna efter den 22 november. Detta av produktionstekniska skäl, då läkemedlet saknar brytningstillstånd och inte kan förvaras i våra dosdispenseringsmaskiner.

Nuvarande recept på Niferex i dospåsarna, kommer att omvandlas till recept på originalförpackning, med ett uttag. Önskas flera uttag efter detta, behöver förskrivare kontaktas för nytt recept.

Läkemedlet kan beställas via Pascal och levereras då tillsammans med dosrullen, eller hämtas ut på valfritt apotek.

Ett alternativ till Niferex kan vara Duroferon 100 mg, som fortsatt finns i dossortimentet. Då läkemedlen inte är utbytbara behöver en förskrivare i så fall ta ställning till detta byte, samt göra förändringen i Pascal. 


Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor.

Tel: 018-413 74 20 Mail: info@svenskdos.se

Svensk Dos AB
2021-10-29

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 november 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 november 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-10-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-november-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 november 2021.

Svensk Dos AB
2021-10-18

 

Mindiab 2,5 och 5 mg utgår


Tillverkaren har beslutat sig för att inte längre tillhandahålla läkemedlen Mindiab 2,5 och 5 mg. Dessa utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ till Mindiab saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Mindiab 2,5 och 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns ett flertal alternativa diabetesmedel att välja bland, se ATC-kod A10B. Observera att även diabetesläkemedlet Daonil utgår inom kort, så detta är inte ett alternativ att byta till.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-09-21

 

Niferex tas bort ur dossortimentet


Svensk Dos har tagit beslutet att inte längre tillhandahålla Niferex enterokapsel 100 mg i dossortimentet. Läkemedlet saknar brytningstillstånd och kan därmed inte förvaras i dosmaskinerna. Detta gör att Niferex måste dispenseras via manuell brickläggning, vilket inte längre fungerar av produktionstekniska skäl. Dessvärre har tillverkaren av Niferex inte heller några aktuella planer på att ansöka om brytningstillstånd.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Niferex 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Duroferon 100 mg, som ingår i samma ATC-grupp, B03AA Tvåvärt järn.

Det går även bra att förskriva Niferex 100 mg som stående originalförpackning, vid sidan av dospåsarna. För att patienten aldrig ska riskera att vara utan sitt läkemedel, går det bra att kontakta oss på Svensk Dos, via meddelandefunktionen i Pascal, för tecknande av abonnemang på läkemedlet.

Förskrivare är välkomna att kontakta Svensk Dos kundtjänst för att erhålla en lista över berörda patienter.

Svensk Dos AB
2021-09-17

 

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 oktober

 

Suboxone 2 mg/0,5 mg och 8 mg/2 mg, 7 och 28 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran den 1 okt. Generika och parallelldistribuerade förpackningar finns kvar inom förmånerna.

Deltison 50 mg, 30 tabletter utträder ur förmånerna den 15 september på företagets begäran.

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-09-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-oktober-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2021.

Svensk Dos AB
2021-09-15

 

Restnotering Kalcipos-D mite 500 mg/200 IE


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Kalcipos-D mite. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-09-29. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Kalcipos-D mite 500mg/200 IE i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Som alternativ i dossortimentet finns andra varianter av Kalcipos och Kalcipos-D. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. Svensk Dos planerar inte att ta in Kalcipos-D mite 500mg/200 IE i dossortimentet igen, då den ej är förmånsberättigad och endast en låg andel patienter har den förskriven i sina dospåsar.

Svensk Dos AB
2021-09-14

 

Daonil, tablett 3,5 mg avregistreras


Tillverkaren har beslutat sig för att inte längre tillhandahålla läkemedlet Daonil 3,5 mg och avregistrering sker den 1 okt 2021. Som en följd av detta utgår läkemedlet även ur Svensk Dos sortiment vid samma tidpunkt. Direkt utbytbara alternativ till Daonil 3,5 mg saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Daonil 3,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns ett flertal alternativa diabetesmedel att välja bland, se ATC-kod A10B. Observera att även diabetesläkemedlet Mindiab utgår inom kort, så detta är inte ett alternativ att byta till.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-09-14

 

Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se