Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Aktuell sortimentslista

 

Region Stockholm och Gotland

Sortimentslista 2020-01

Sortimentslista 2020-01 med ATC-kod

  

Region Skåne

Sortimentslista 2020-01

Sortimentslista 2020-01 med ATC-kod

 

Norra Sjukvårdsregionen

Sortimentslista 2020-01

Sortimentslista 2020-01 med ATC-kod


Nyheter

 

Restsituation Lehydan 25mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Lehydan 25mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i slutet av februari 2020. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Lehydan 25mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Närmaste dispenserbara alternativ är Lehydan 100mg, som Svensk Dos tillfälligt även dispenserar som halv tablett för att minimera negativ påverkan från denna rest. Svensk Dos dispenserar även flertalet andra epilepsiläkemedel, se respektive sortimentlista på hemsidan.

När Lehydan 25mg finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2019-12-20

 

Glibenklamid Recip, tablett 1,75 mg lämnar läkemedelsförmånen

Svensk Dos vill informera att alla förpackningar med Glibenklamid Recip, tablett 1,75 mg lämnar läkemedelsförmånen 1 december 2019. Det sker på företagets begäran och läkemedlet saknar utbytbara alternativ. Det innebär att läkemedlet ej subventioneras av landstingen och patienten själv betalar därmed hela kostnaden för Glibenklamid Recip, tablett 1,75 mg.

Svensk Dos dispenserar Glibenklamid Recip, tablett 1,75 mg i dospåsar och kommer fortsatt att göra det, med hänsyn till patientsäkerhet. Svensk Dos dispenserar även Glibenklamid Recip, tablett 3,5 mg som fortsatt kommer att ingå i läkemedelsförmånen enligt information från tillverkare.

Svensk Dos AB
2019-11-27

 

Läkemedlet Flunitrazepam har utgått

Läkemedelstillverkaren Mylan har meddelat att läkemedlet Flunitrazepam har utgått i alla styrkor och förpackningsstorlekar. Detta innebär i sin tur att Svensk Dos inte kommer kunna tillhandahålla detta läkemedel mer, varken i dospåsarna eller som originalförpackning på sidan om.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Flunitrazepam och ändra till alternativt läkemedel.

Närmaste dispenserbara alternativ är Nitrazepam som finns i styrkorna 5mg och 2,5mg. Svensk Dos dispenserar även Stesolid, Oxascand, Temesta och Xanor Depot.

Tyvärr har läkemedelstillverkaren Mylan informerat om detta sent och därför behövs åtgärd av förskrivare snarast.

Svensk Dos AB
2019-11-26

 

Toilax enterotablett 5mg, lämnar läkemedelsförmånen

Svensk Dos vill informera att alla förpackningar med Toilax enterotablett 5mg lämnar läkemedelsförmånen 1 november 2019. Det sker på företagets begäran och läkemedlet saknar utbytbara alternativ. Det innebär att läkemedlet ej subventioneras av landstingen och patienten själv betalar därmed hela kostnaden för Toilax.

Svensk Dos dispenserar Toilax enterotablett 5mg i dospåsar och kommer fortsatt att göra det, med hänsyn till patientsäkerhet. För alternativ förmånsberättigad behandling hänvisar Svensk Dos till förskrivande läkare.

Svensk Dos AB
2019-10-30

 

Restsituation Dolcontin depottablett 30mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Dolcontin depottablett 30mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i februari 2020. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Dolcontin depottablett 30mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Närmaste dispenserbara alternativ är Oxycodone Depot som Svensk Dos dispenserar i styrkorna 5mg, 10mg och 20mg.

När Dolcontin depottablett 30mg tablett finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2019-10-28

 

Läkemedlet Furix Retard utgår

Läkemedelstillverkaren Takeda Pharma har meddelat att läkemedlet Furix Retard utgår från den svenska marknaden i alla styrkor och förpackningsstorlekar. Detta innebär i sin tur att Svensk Dos inte kommer kunna tillhandahålla detta läkemedel mer, varken i dospåsarna eller som originalförpackning på sidan om.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Furix Retard och ändra till alternativt läkemedel.

Närmaste dispenserbara alternativ är Lasix Retard som finns i motsvarande styrkor som Furix Retard (30mg och 60mg). Svensk Dos dispenserar även Furosemid i tablettform med produktnamn Impugan och Furix i styrkorna 20mg, 40mg och 500mg.

Svensk Dos AB
2019-10-28

 

Gällande indragning av Ranitidin

Läkemedelsverket har gått ut med en indragning som innefattar alla perorala läkemedel innehållande substansen ranitidin. Detta innebär att Svensk Dos tyvärr ej kan tillhandahålla läkemedlet Ranitidin Mylan 150mg i det dispenserbara sortimentet.

Inga dosrullar skickade från Svensk Dos från 2019-09-27 innehåller läkemedlet Ranitidin. Om du som patient haft läkemedlet Ranitidin i din dosrulle bör du kontakta förskrivare för att få ett ersättningsläkemedel förskrivet.

Svensk Dos AB
Uppsala 2019-09-30

 

Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 september 2019

Klicka här för att läsa mer

 

Restsituation Campral enterotablett

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Campral enterotablett 333mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i januari 2020. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Campral enterotablett i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

Närmaste dispenserbara alternativ är Naltrexon filmdragerad tablett, som även är delbar.

När Campral enterotablett 333mg finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
Uppsala 2019-09-02

 

  


Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se