Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Aktuell sortimentslista

 

Region Stockholm och Gotland

Sortimentslista 2020-05

Sortimentslista 2020-05 med ATC-kod

  

Region Skåne

Sortimentslista 2020-05

Sortimentslista 2020-05 med ATC-kod

 

Norra Sjukvårdsregionen

Sortimentslista 2020-05

Sortimentslista 2020-05 med ATC-kod


Nyheter

 

Ismo 10 mg åter på marknaden

Läkemedlet Ismo 10 mg finns nu åter på marknaden efter en restsituation. Svensk Dos har tagit in läkemedlet i dossortimentet igen och det finns tillgängligt för förskrivning.

Svensk Dos AB
2020-05-26

 

Restsituation Furix, tablett 500 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på Furix, tablett 500 mg. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt igen i slutet av juni 2020. Det finns inget direkt utbytbart alternativ.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Furix, tablett 500 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns tablettformulering innehållande furosemid, i styrkorna 20 mg och 40 mg. Se även sortimentslistan i ATC-kodsordning på Svensk Dos hemsida.

När Furix, tablett 500 mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-05-25

 

Fenemal Meda tabletter -Permanent upphörande av tillhandahållande

Läkemedelstillverkaren Meda/Mylan kommer att sluta tillhandahålla läkemedlet Fenemal i tablettform, i samtliga styrkor. Med befintligt lager och nuvarande förbrukning beräknas lagret att räcka till i sensommar/höst 2020.

Svensk Dos har Fenemal Meda 15 mg och 50 mg i dossortimentet. Det finns inget direkt utbytbart alternativ till Fenemal. Svensk Dos uppmanar därför till förskrivning av annat antiepileptikum i dospåsarna. För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-05-19

 

Restsituation Artrox 625 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Artrox 625 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i slutet av juni 2020. Direkt utbytbara alternativ till Artrox 625 mg saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Artrox 625 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns tyvärr finns inget annat läkemedel innehållande Glukosamin, det verksamma ämnet i Artrox.

Vi hänvisar då till förskrivning av Glukosamin i originalförpackning, vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-05-15

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 juni 2020

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juni 2020:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2020-05-12-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-juni.html

Svensk Dos AB
2020-05-15

  

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2020

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2020:

https://www.tlv.se/om-oss/press/nyheter/arkiv/2020-04-17-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-maj.html

 

Svensk Dos AB
2020-04-20

 

Upphört tillhandahållande av Glucosine 625 mg

Tillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Glucosine 625 mg. Läkemedlet tillhandahålls inte längre och utgår ur Svensk Dos sortiment inom kort. Utbytbara alternativ saknas helt.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Glucosine 625 mg i dospåsarna. För närvarande finns inget lämpligt alternativ i dossortimentet, utan Svensk Dos uppmanar till förskrivning av originalförpackning istället. Artrox 625 mg som finns i dossortimentet är för närvarande restnoterad.

Svensk Dos AB
2020-04-08

 

Restsituation Dygratyl 0,2 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation av läkemedlet Dygratyl 0,2 mg. I dagsläget finns inget besked för när läkemedlet väntas tillgängligt. Utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Dygratyl 0,2 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

För alternativa läkemedel i dossortimentet hänvisas till sortimentslistan i ATC-kodsordning på Svensk Dos hemsida.

https://svenskdos.se/sortimentslista.html

Svensk Dos AB
2020-04-08

 

Restsituation Mindiab 2,5 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation av läkemedlet Mindiab 2,5 mg. Det beräknas finnas tillgängligt igen tidigast juni 2020. Utbytbara alternativ till Mindiab 2,5 mg saknas.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Mindiab 2,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Svensk Dos dispenserar även Mindiab i styrkan 5 mg, vilken finns tillgänglig på marknaden. Däremot delas tabletten inte i dospåsarna, då tillverkaren Pfizer inte kan garantera halva dosen vid delning av tablett. För andra perorala diabetesmedel i sortimentet hänvisas till sortimentslistan i ATC-kodsordning på Svensk Dos hemsida.

https://svenskdos.se/sortimentslista.html

När Mindiab 2,5 mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-04-08

  

Upphört tillhandahållande av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg

Tillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Nitrazepam, som därmed utgår inom kort.

Det omfattar samtliga styrkor och förpackningsstorlekar. Utbytbara alternativ saknas helt.

Då läkemedlet ingår i Svensk Dos dispenserbara sortiment uppmanas alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

För alternativt läkemedel i dospåsarna hänvisas till sortimentslistan på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-03-18

 

Restsituation Neurontin 100 mg kapsel Pfizer AB

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Neurontin 100 mg, kapsel, Pfizer AB (innehållande substans gabapentin). Läkemedlet beräknas tillgängligt igen i slutet av april. Direkt utbytbara alternativ till Neurontin 100 mg Pfizer AB saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Neurontin 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Svensk Dos kommer att tillhandahålla Gabapentin 1A Farma 100 mg i det dispenserbara sortimentet. Dessa två läkemedel innehåller substansen gabapentin, i samma styrka och formulering.

Svensk Dos AB
2020-03-13

 

Uppdatering gällande restsituationen av Lehydan 25mg

Tillverkaren har tyvärr meddelat att restsituationen av Lehydan 25mg kommer att dra ut på tiden.

Senaste informationen är att läkemedlet åter finns för beställning tidigast den 31 mars 2020. Svensk Dos har tillfälligt slutat att dispensera detta läkemedel pga pågående restsituation.

Läkemedlet kommer att tas in i det dispenserbara sortimentet så snart det åter finns tillgängligt för beställning.

Svensk Dos AB
2020-02-17Restsituation Pargitan mite 2mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Pargitan mite 2mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i mitten av april 2020. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Pargitan mite 2mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Närmaste dispenserbara alternativ är Pargitan 5mg, som Svensk Dos även dispenserar som halv tablett. Ett liknande antikolinergikum som Svensk Dos dispenserar är annars Akineton 2mg, som även är en delbar tablett.

När Pargitan mite 2mg finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-02-17

 


Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se