Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Aktuell sortimentslista

 

Region Stockholm och Gotland

Sortimentslista 2022-01

Sortimentslista 2022-01 med ATC-kod

  

Region Skåne

Sortimentslista 2022-01

Sortimentslista 2022-01 med ATC-kod

 

Norra Sjukvårdsregionen

Sortimentslista 2022-01

Sortimentslista 2022-01 med ATC-kod


Nyheter

 

Fenantoin RPH Pharma, tablett 100 mg tillbaka i dossortimentet


Läkemedlet Fenantoin RPH Pharma, tablett 100 mg finns åter tillgängligt på marknaden och Svensk Dos dispenserade sortiment.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-01-14

 

Lerkanidipin 10 mg tillbaka i dossortimentet


Läkemedlet Lerkanidipin 10 mg finns åter tillgängligt på marknaden och i Svensk Dos dispenserade sortiment. För de patienter som har läkemedlet förskrivet som stående originalförpackning, behöver en förskrivare gå in och ändra förskrivningen till dispenserbart läkemedel, om Lerkanidipin 10 mg ska levereras i dospåsarna igen.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-01-11

 

Tavegyl, tablett 1 mg tillbaka i dossortimentet

 

Läkemedlet Tavegyl, tablett 1 mg finns åter tillgängligt på marknaden och Svensk Dos dispenserade sortiment.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-01-11

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 januari 2022

 

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-12-21-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-januari-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 januari 2022. Observera att listan även innehåller andra ärenden som prisförändringar och nya läkemedel. Den behöver filtreras på ärendetyp "utträde" för att endast få fram utträden ur läkemedelsförmånen.

Svensk Dos AB
2021-12-28

 

Restsituation Fenantoin RPH Pharma 100 mg

 

Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet, Fenantoin RPH Pharma 100 mg. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Fenantoin RPH Pharma 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns andra läkemedel inom ATC-koden Fenytoin.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. För tillfället är det osäkert om, och i så fall när, Fenantoin RPH Pharma 100 mg kommer tillbaka på marknaden. dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-20

 

Restsituation Tavegyl, tablett 1 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Tavegyl, tablett 1 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i slutet av december. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Tavegyl, tablett 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Exempel på andra antihistaminer i dossortimentet är: Cetirizin 10 mg, Desloratadin 5 mg och Loratadin 10 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Tavegyl 1 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-09

 

Restsituation Ventoline, tablett 2 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Ventoline, tablett 2 mg. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Ventoline, tablett 2 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmast tänkbara alternativ i dossortimentet: Theo-Dur depot 200 mg eller 300 mg, som ingår i samma ATC-grupp R03 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar. Ventoline finns även som oral lösning eller för inhalation, att förskriva som originalförpackning, vid sidan av dospåsarna.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Enligt tillverkaren förväntas Ventoline, tablett 2 mg åter finnas tillgänglig 2022-02-28. Svensk Dos kommer inte att ta in Ventoline i dossortimentet igen, till följd av låg efterfrågan. Det går fortsatt bra att förskriva Ventoline som originalförpackning, vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-09

 

Restsituation Levocar, depottablett 100 mg/25 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Levocar, depottablett 100 mg/25 mg. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Levocar, depottablett 100 mg/25 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns läkemedel inom samma ATC-kod i olika styrkor och beredningsformer, tex. Madopar/Madopark.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Levocar, depottablett 100 mg/25 mg beräknas tillgängligt igen 2022-04-04. Svensk Dos kommer inte att ta in läkemedlet i dossortimentet igen pga. avsaknad av brytningstillstånd. Det går fortsättningsvis att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-02

 

Nozinan, tablett 5 mg utgår


Tillverkaren av Nozinan 5 mg har beslutat att inte längre tillhandahålla detta läkemedel och det utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ saknas. Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Nozinan 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Levomepromazine Orion, som innehåller samma verksamma ämne som Nozinan, finns i styrkorna 25 mg och 100 mg i dossortimentet.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB

2021-11-22

 

Beviplex Forte åter tillgängligt på marknaden


B-vitaminpreparatet Beviplex Forte finns åter tillgängligt på marknaden, efter en långvarig restsituation. Svensk Dos har dock tagit beslutet att inte ta in Beviplex Forte i dossortimentet igen. Beslutet grundar sig i återkommande restsituationer, samt att det inte finns några utbytbara alternativ att ersätta Beviplex Forte med och det finns inte heller andra förpackningsstorlekar inom förmån.

Beviplex Forte kommer fortsatt gå bra att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-11-22

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 december 2021

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-11-09-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-december-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2021.

Svensk Dos AB
2021-11-16

 

Dispenserade recept av Niferex 100 mg omvandlas till stående originalförpackning


Svensk Dos kommer inte längre att tillhandahålla Niferex, enterokapsel 100 mg i dospåsarna efter den 22 november. Detta av produktionstekniska skäl, då läkemedlet saknar brytningstillstånd och inte kan förvaras i våra dosdispenseringsmaskiner.

Nuvarande recept på Niferex i dospåsarna, kommer att omvandlas till recept på originalförpackning, med ett uttag. Önskas flera uttag efter detta, behöver förskrivare kontaktas för nytt recept.

Läkemedlet kan beställas via Pascal och levereras då tillsammans med dosrullen, eller hämtas ut på valfritt apotek.

Ett alternativ till Niferex kan vara Duroferon 100 mg, som fortsatt finns i dossortimentet. Då läkemedlen inte är utbytbara behöver en förskrivare i så fall ta ställning till detta byte, samt göra förändringen i Pascal. 


Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor.

Tel: 018-413 74 20 Mail: info@svenskdos.se

Svensk Dos AB
2021-10-29

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 november 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 november 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-10-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-november-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 november 2021.

Svensk Dos AB
2021-10-18

 

Mindiab 2,5 och 5 mg utgår


Tillverkaren har beslutat sig för att inte längre tillhandahålla läkemedlen Mindiab 2,5 och 5 mg. Dessa utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ till Mindiab saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Mindiab 2,5 och 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns ett flertal alternativa diabetesmedel att välja bland, se ATC-kod A10B. Observera att även diabetesläkemedlet Daonil utgår inom kort, så detta är inte ett alternativ att byta till.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-09-21

 

Niferex tas bort ur dossortimentet


Svensk Dos har tagit beslutet att inte längre tillhandahålla Niferex enterokapsel 100 mg i dossortimentet. Läkemedlet saknar brytningstillstånd och kan därmed inte förvaras i dosmaskinerna. Detta gör att Niferex måste dispenseras via manuell brickläggning, vilket inte längre fungerar av produktionstekniska skäl. Dessvärre har tillverkaren av Niferex inte heller några aktuella planer på att ansöka om brytningstillstånd.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Niferex 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Duroferon 100 mg, som ingår i samma ATC-grupp, B03AA Tvåvärt järn.

Det går även bra att förskriva Niferex 100 mg som stående originalförpackning, vid sidan av dospåsarna. För att patienten aldrig ska riskera att vara utan sitt läkemedel, går det bra att kontakta oss på Svensk Dos, via meddelandefunktionen i Pascal, för tecknande av abonnemang på läkemedlet.

Förskrivare är välkomna att kontakta Svensk Dos kundtjänst för att erhålla en lista över berörda patienter.

Svensk Dos AB
2021-09-17

 

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 oktober

 

Suboxone 2 mg/0,5 mg och 8 mg/2 mg, 7 och 28 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran den 1 okt. Generika och parallelldistribuerade förpackningar finns kvar inom förmånerna.

Deltison 50 mg, 30 tabletter utträder ur förmånerna den 15 september på företagets begäran.

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-09-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-oktober-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2021.

Svensk Dos AB
2021-09-15

 

Restnotering Kalcipos-D mite 500 mg/200 IE


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Kalcipos-D mite. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-09-29. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Kalcipos-D mite 500mg/200 IE i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Som alternativ i dossortimentet finns andra varianter av Kalcipos och Kalcipos-D. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. Svensk Dos planerar inte att ta in Kalcipos-D mite 500mg/200 IE i dossortimentet igen, då den ej är förmånsberättigad och endast en låg andel patienter har den förskriven i sina dospåsar.

Svensk Dos AB
2021-09-14

 

Daonil, tablett 3,5 mg avregistreras


Tillverkaren har beslutat sig för att inte längre tillhandahålla läkemedlet Daonil 3,5 mg och avregistrering sker den 1 okt 2021. Som en följd av detta utgår läkemedlet även ur Svensk Dos sortiment vid samma tidpunkt. Direkt utbytbara alternativ till Daonil 3,5 mg saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Daonil 3,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns ett flertal alternativa diabetesmedel att välja bland, se ATC-kod A10B. Observera att även diabetesläkemedlet Mindiab utgår inom kort, så detta är inte ett alternativ att byta till.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-09-14

 

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 september

 

Faslodex®, 250 mg, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika och parallelldistribuerade förpackningar finns kvar inom förmånerna.

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 september 2021: https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-08-10-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-september.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 september 2021.

Svensk Dos AB
2021-08-16

 

Långvarig restsituation Egazil, depottablett 0,2 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Egazil, depottablett 0,2 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt tidigast i början av 2022. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Egazil 0,2 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning. Detta för att patienter ska ha möjlighet att kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek, om lager finns tillgängligt.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Egazil, depottablett 0,2 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-08-03

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 aug och 31 aug 2021


Plavix 75 mg, 100 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran den 31 augusti 2021. Generika finns kvar inom förmånerna.

Caverject Dual 10 mikrogram, 10 endossprutor utträder ur förmånerna på företagets begäran 1 augusti 2021. Inga utbytbara alternativ finns.

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 aug och 31 aug 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-07-15-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-och-31-augusti-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 aug och 31 aug 2021.

Svensk Dos AB
2021-07-28

 

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2021

Samtliga utträden ut läkemedelsförmånen 1 juli 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-06-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-juli.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juli 2021.

Svensk Dos AB
2021-06-16

 

Restsituation Tolterodin tablett 1 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Tolterodin tablett 1 mg. Besked om leveransdatum saknas. Även utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Tolterodin tablett 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Alternativ i dossortimentet, med samma verksamma ämne: Tolterodin tablett 2 mg, Tolterodine depotkapsel 2 mg och 4 mg. Andra alternativ inom samma ATC-grupp G04BD Medel vid inkontinens och för kontroll av miktionsfrekvens: Oxybutynin 5 mg, Solifenacin 5 och 10 mg, Toviaz 4 mg, Betmiga 25 och 50 mg.


För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.


Svensk Dos kommer inte att ta in Tolterodin tablett 1 mg i dossortimentet igen pga. låg efterfrågan. Det går dock bra att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-06-14

 

Restsituation Progynon 1 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Progynon 1 mg. Det beräknas tillgängligt igen 2021-10-01. Även styrkan 2 mg restnoterar, men beräknas åter inom kort. Utbytbara alternativ till Progynon 1 mg saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Progynon 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Femanest, tablett 1 mg, som ingår i samma ATC-kod som Progynon. Så snart Progynon i styrkan 2 mg är tillgänglig kommer Svensk Dos även att lägga till denna i dossortimentet, det kan då också vara ett möjligt alternativ.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-06-10

 

Nitrazepam 5 mg utgår


Läkemedelstillverkaren Astimex Pharma meddelar att Nitrazepam i samtliga styrkor och förpackningsstorlekar utgår från den svenska marknaden. Utbytbara alternativ saknas helt.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Nitrazepam 5 mg och ändra till alternativt läkemedel i dospåsarna. I dossortimentet finns inom samma ATC-grupp N05C Sömnmedel och lugnande medel, ett flertal läkemedel. Ex: Zopiklon 5 mg och 7,5 mg; Zolpidem 5 mg och 10 mg; Melatan 3 mg och 5 mg, Propavan 25 mg samt Heminevrin 300 mg.

Nitrazepam 5 mg finns även som licensläkemedel och får då förskrivas vid sidan om dospåsarna, som stående originalförp. Licensmotivering behöver då skickas in i KLAS av förskrivaren.

Svensk Dos AB
2021-06-08

 

Metylskopolamin APL, 2,5 mg utgår


Metylskopolamin APL, kapsel, hård 2,5 mg slutar tillhandahållas av APL och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Metylskopolamin APL, kapsel, hård 2,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Egazil, depottablett 0,2 mg. Observera dock att Egazil har annan indikation än Metylskopolamin. APL tillhandahåller även extempore-läkemedlet Hyoscinhydrobromid kapsel, vilket kan förskrivas som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-06-08

 

Restsituation Waran tablett 2,5 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Waran, tablett 2,5 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-06-15.

Waran ingår inte i dossortimentet, men expedieras ofta som originalförpackning vid sidan av dospåsarna. Svensk Dos har helt slut på sitt lager av Waran. Det finns inget direkt utbytbart alternativ. Warfarin Orion som innehåller samma verksamma ämne finns tillgängligt på marknaden. Patienter behöver då kontakta sjukvården för att få ett nytt recept utfärdat.

Läkemedelsverket rekommenderar att maximalt 1 månads förbrukning förskrivs av Warfarin Orion, eftersom tillgängligheten kan vara osäker då efterfrågan ökar. Apotek rekommenderas också att endast expediera för en månads förbrukning tills dess att situationen stabiliseras.

Svensk Dos AB
2021-06-03

 

Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se