Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


 

Aktuell sortimentslista

Sortimentslista 2019-03

Sortimentslista 2019-03 med ATC-kod

  

 

Restsituation Klomipramin/Anafranil 25mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Klomipramin/Anafranil tablett 25mg. Enligt tillverkaren, förväntas läkemedlet finnas tillgänglig tidigast i mitten av juni 2019. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar och alla utbytbara alternativ, dvs Anafranil 25mg tablett i alla förpackningsstorlekar.

Restsituationen omfattar även Klomipramin/Anafranil i styrkan 10mg i alla förpackningsstorlekar. Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Klomipramin/Anafranil 25mg dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar rad till originalförpackning för att patienten, om möjligt, ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

Närmaste dispenserbara alternativ är Anafranil Retard, depottablett 75mg som är en delbar depottablett. Svensk Dos dispenserar även Amitriptylin filmdragerad tablett i styrkorna 10mg och 25mg.

När Klomipramin/Anafranil talbett 25mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-04-09

 

 

Uppdatering av information gällande restsituationerna av Dolcontin depottablett 5 mg och 10 mg samt Hiprex 1 g

Efter ny kontakt med läkemedelstillverkaren Pfizer så måste vi tyvärr meddela att leveranssvårigheterna med Dolcontin depottablett fortsätter. Pfizer beräknar nu att restsituationen kommer att fortsätta i ytterligare minst 5 veckor. Detta innebär att Dolcontin depottablett 5 mg och 10 mg inte kommer att finnas tillgänglig förrän tidigast första veckan i juli. Detta gäller samtliga förmånsberättigade förpackningsstorlekar och fortfarande saknas utbytbara alternativ.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Dolcontin Depottablett 5 mg och 10 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.


Gällande Hiprex tablett 1 g så har vi fått information från tillverkaren Meda att även denna restsituation kommer att dra ut på tiden. Nytt leveransdatum är sista veckan i april. Tyvärr har nu även Hiprex, oralt pulver i dospåse 1 g blivit restnoterad så förskrivning av denna produkt är inte längre ett rekommenderat ersättningsalternativ.

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-04-08

 

 

Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 april 2019

Klicka här för att läsa mer

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-04-02

 

 

Sortimentsbyte till Levetiracetam 1A Farma, filmdragerad tablett 500 mg

Till följd av restnoteringen på Levetiracetam Actavis i styrkan 250 mg, väljer vi att även byta Levetiracetam Actavis i styrkan 500 mg till Levetiracetam 1A Farma 500 mg. Dessa läkemedel är ej generiskt utbytbara och därför uppmanar vi förskrivare att se över förskrivningar av Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 500 mg i dospåsarna och, om möjligt, ändra till Levetiracetam 1A Farma, filmdragerad tablett 500 mg. Sortimentsbytet görs för att underlätta vid eventuella framtida restsituationer, där byte av styrka kan behövas.

Båda fabrikaten av Levetiracetam 500 mg kommer att finnas parallellt i sortimentet en tid framåt.

Svensk Dos AB

Uppsala 2018-11-29

 

Restsituation för Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB 

Det har uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt igen efter årsskiftet.

Det finns inget utbytbart alternativ som kan ersätta Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB och samtliga förpackningsstorlekar är restnoterade på marknaden. Restsituationen beror, enligt tillverkaren, på produktionsproblem.

Vi har ett begränsat lager kvar och uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB i dospåsarna och, om möjligt, ändra till Levetiracetam 1A Farma, filmdragerad tablett 250 mg eller Keppra, filmdragerad tablett 250 mg Paranova Läkemedel AB. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar rad till originalförpackning för att patienten, om möjligt, ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

När Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB

Uppsala 2018-11-15

  

 


Historiska sortimentslistor

Sortimentslista 2019-02

Sortimentslista 2019-02 med ATC-kod

Sortimentslista 2019-01

Sortimentslista 2019-01 med ATC-kod 

 

 

Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se