Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Aktuell sortimentslista

 

Region Stockholm och Gotland

Sortimentslista 2020-09

Sortimentslista 2020-09 med ATC-kod

  

Region Skåne

Sortimentslista 2020-09

Sortimentslista 2020-09 med ATC-kod

 

Norra Sjukvårdsregionen

Sortimentslista 2020-09

Sortimentslista 2020-09 med ATC-kod


Nyheter

 

Restsituation Pargitan, tablett 5 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation för läkemedlet Pargitan, tablett 5 mg.

Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i början på november. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, utbytbara alternativ saknas. 

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Pargitan, tablett 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. 
Svensk Dos dispenserar inget läkemedel som ingår i samma ATC-kod som Pargitan. För annat antikolinergika i dossortimentet, se senaste sortimentslistan som finns att tillgå här på hemsidan. 

När Pargitan, tablett 5 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna. 

Svensk Dos AB
2020-09-17

 

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 oktober 2020

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 oktober 2020:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2020-09-10-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-oktober.html

Svensk Dos AB
2020-09-17

 

Restsituation Beviplex forte

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Beviplex forte, filmdragerad tablett. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i slutet av september. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

För våra doskunder innebär det att Beviplex Forte inte längre kommer att finnas i dospåsarna. Ordinationen kommer att ändras till stående originalförpackning.

Originalförpackning av Beviplex forte kan eventuellt finnas att hämta ut på lokalt apotek. I annat fall får läkare kontaktas för alternativ ordination.

När läkemedlet åter finns tillgängligt, kan en läkare på nytt förskriva detta i dospåsarna. Beviplex forte beräknas åter tillgängligt i slutet av september.

Svensk Dos AB

2020-09-01

 

Restsituation Seloken, tablett 50 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Seloken, tablett 50 mg och det är oklart när läkemedlet åter finns tillgängligt på marknaden. Direkt utbytbara alternativ till Seloken, tablett 50 mg saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Seloken, tablett 50 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmast dispenserbart alternativ är depotformuleringen av metoprolol. För aktuellt dossortiment hänvisas till sortimentslistan som finns att tillgå här på vår hemsida, samt med uppgift om delbarhet.

Svensk Dos AB

2020-08-11

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2020

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2020:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2020-07-22-uttraden-ur-lakemedelsformanen-formanen-den-1-augusti.html

Svensk Dos AB
2020-07-28

 

Restsituation Litiumkarbonat OBA 300 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på licensläkemedlet Litiumkarbonat OBA tablett 300 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-07-12.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Litiumkarbonat OBA 300 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns det godkända läkemedlet Lithionit, depottablett 42 mg (6 mmol) innehållande samma verksamma ämne, i depotberedning.

Litiumkarbonat OBA 300 mg kommer troligtvis inte att tas in i dossortimentet igen efter restsituationen pga. låg efterfrågan. Det får då istället förskrivas som originalförpackning vid sidan av dosrullen.

Svensk Dos AB
2020-07-15

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2020

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2020:

https://www.tlv.se/om-oss/press/nyheter/arkiv/2020-06-08-uttraden-ur-lakemedelsformanen-formanen-den-1-juli-2020.html

Svensk Dos AB
2020-06-22

 

Furix, tablett 500 mg åter på marknaden

Läkemedlet Furix, tablett 500 mg finns nu åter på marknaden efter en restsituation. Svensk Dos har tagit in läkemedlet i dossortimentet igen och det finns tillgängligt för förskrivning.

Svensk Dos AB
2020-06-22

 

Mindiab, tablett 2,5 mg åter på marknaden

Läkemedlet Mindiab, tablett 2,5 mg finns nu åter på marknaden efter en restsituation. Svensk Dos har tagit in läkemedlet i dossortimentet igen och det finns tillgängligt för förskrivning.

Svensk Dos AB
2020-06-18

 

Theralen tablett 5 mg- Permanent upphörande av tillhandahållande

Läkemedelstillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Theralen, filmdragerad tablett 5 mg. Läkemedlet utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Theralen, filmdragerad tablett 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmaste dispenserbara alternativ inom samma ATC-kodsgrupp är Alimemazin Evolan, kapsel, hård 20 mg. För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-06-16

 

Ismo 10 mg åter på marknaden

Läkemedlet Ismo 10 mg finns nu åter på marknaden efter en restsituation. Svensk Dos har tagit in läkemedlet i dossortimentet igen och det finns tillgängligt för förskrivning.

Svensk Dos AB
2020-05-26

  

Fenemal Meda tabletter -Permanent upphörande av tillhandahållande

Läkemedelstillverkaren Meda/Mylan kommer att sluta tillhandahålla läkemedlet Fenemal i tablettform, i samtliga styrkor. Med befintligt lager och nuvarande förbrukning beräknas lagret att räcka till i sensommar/höst 2020.

Svensk Dos har Fenemal Meda 15 mg och 50 mg i dossortimentet. Det finns inget direkt utbytbart alternativ till Fenemal. Svensk Dos uppmanar därför till förskrivning av annat antiepileptikum i dospåsarna. För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-05-19

 

Restsituation Artrox 625 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Artrox 625 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i slutet av juni 2020. Direkt utbytbara alternativ till Artrox 625 mg saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Artrox 625 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns tyvärr finns inget annat läkemedel innehållande Glukosamin, det verksamma ämnet i Artrox.

Vi hänvisar då till förskrivning av Glukosamin i originalförpackning, vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-05-15

  

Upphört tillhandahållande av Glucosine 625 mg

Tillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Glucosine 625 mg. Läkemedlet tillhandahålls inte längre och utgår ur Svensk Dos sortiment inom kort. Utbytbara alternativ saknas helt.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Glucosine 625 mg i dospåsarna. För närvarande finns inget lämpligt alternativ i dossortimentet, utan Svensk Dos uppmanar till förskrivning av originalförpackning istället. Artrox 625 mg som finns i dossortimentet är för närvarande restnoterad.

Svensk Dos AB
2020-04-08

   

Upphört tillhandahållande av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg

Tillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Nitrazepam, som därmed utgår inom kort.

Det omfattar samtliga styrkor och förpackningsstorlekar. Utbytbara alternativ saknas helt.

Då läkemedlet ingår i Svensk Dos dispenserbara sortiment uppmanas alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

För alternativt läkemedel i dospåsarna hänvisas till sortimentslistan på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-03-18

 

Restsituation Neurontin 100 mg kapsel Pfizer AB

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Neurontin 100 mg, kapsel, Pfizer AB (innehållande substans gabapentin). Läkemedlet beräknas tillgängligt igen i slutet av april. Direkt utbytbara alternativ till Neurontin 100 mg Pfizer AB saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Neurontin 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Svensk Dos kommer att tillhandahålla Gabapentin 1A Farma 100 mg i det dispenserbara sortimentet. Dessa två läkemedel innehåller substansen gabapentin, i samma styrka och formulering.

Svensk Dos AB
2020-03-13

 

Uppdatering gällande restsituationen av Lehydan 25mg

Tillverkaren har tyvärr meddelat att restsituationen av Lehydan 25mg kommer att dra ut på tiden.

Senaste informationen är att läkemedlet åter finns för beställning tidigast den 31 mars 2020. Svensk Dos har tillfälligt slutat att dispensera detta läkemedel pga pågående restsituation.

Läkemedlet kommer att tas in i det dispenserbara sortimentet så snart det åter finns tillgängligt för beställning.

Svensk Dos AB
2020-02-17Restsituation Pargitan mite 2mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Pargitan mite 2mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i mitten av april 2020. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Pargitan mite 2mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Närmaste dispenserbara alternativ är Pargitan 5mg, som Svensk Dos även dispenserar som halv tablett. Ett liknande antikolinergikum som Svensk Dos dispenserar är annars Akineton 2mg, som även är en delbar tablett.

När Pargitan mite 2mg finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-02-17

 


Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se