Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Aktuell sortimentslista

 

Region Stockholm och Gotland

Sortimentslista 2020-04

Sortimentslista 2020-04 med ATC-kod

  

Region Skåne

Sortimentslista 2020-04

Sortimentslista 2020-04 med ATC-kod

 

Norra Sjukvårdsregionen

Sortimentslista 2020-04

Sortimentslista 2020-04 med ATC-kod


Nyheter

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2020

Läkemedlet Nitrazepam 5 mg, som finns i Svensk Dos dispenserbara sortiment, lämnar läkemedelsförmånen 1 april 2020. Det innebär att läkemedlet ej subventioneras av landstingen och patienten betalar därmed hela kostnaden själv.

Läkemedelstillverkaren meddelar även att Nitrazepam i samtliga styrkor och förpackningsstorlekar kommer att utgå helt från den svenska marknaden. Utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos dispenserar fortsatt läkemedlet, dock ej subventionerat, så länge produkten är tillgänglig med hänsyn till patientsäkerhet. För alternativ förmånsberättigad behandling hänvisar Svensk Dos till förskrivande läkare.

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2020:

http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2020-03-17-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-april.html

Svensk Dos AB
2020-03-31

 

Upphört tillhandahållande av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg

Tillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Nitrazepam, som därmed utgår inom kort.

Det omfattar samtliga styrkor och förpackningsstorlekar. Utbytbara alternativ saknas helt.

Då läkemedlet ingår i Svensk Dos dispenserbara sortiment uppmanas alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

För alternativt läkemedel i dospåsarna hänvisas till sortimentslistan på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-03-18

 

Restsituation Neurontin 100 mg kapsel Pfizer AB

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Neurontin 100 mg, kapsel, Pfizer AB (innehållande substans gabapentin). Läkemedlet beräknas tillgängligt igen i slutet av april. Direkt utbytbara alternativ till Neurontin 100 mg Pfizer AB saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Neurontin 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Svensk Dos kommer att tillhandahålla Gabapentin 1A Farma 100 mg i det dispenserbara sortimentet. Dessa två läkemedel innehåller substansen gabapentin, i samma styrka och formulering.

Svensk Dos AB
2020-03-13

Uppdatering gällande restsituationen av Lehydan 25mg

Tillverkaren har tyvärr meddelat att restsituationen av Lehydan 25mg kommer att dra ut på tiden.

Senaste informationen är att läkemedlet åter finns för beställning tidigast den 31 mars 2020. Svensk Dos har tillfälligt slutat att dispensera detta läkemedel pga pågående restsituation.

Läkemedlet kommer att tas in i det dispenserbara sortimentet så snart det åter finns tillgängligt för beställning.

Svensk Dos AB
2020-02-17Restsituation Pargitan mite 2mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Pargitan mite 2mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i mitten av april 2020. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Pargitan mite 2mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Närmaste dispenserbara alternativ är Pargitan 5mg, som Svensk Dos även dispenserar som halv tablett. Ett liknande antikolinergikum som Svensk Dos dispenserar är annars Akineton 2mg, som även är en delbar tablett.

När Pargitan mite 2mg finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-02-17

 

Campral enterotablett 333 mg, åter tillgänglig

Restsituationen för Campral, enterotablett 333 mg, är nu över och finns tillgänglig att beställa. Läkemedlet finns även åter i det dispenserbara sortimentet.

Svensk Dos kommer inte att återinsätta läkemedlet i dospåsarna för de patienter som haft det dispenserat innan restsituationen. Förskrivare ombedes därför att se över behovet att förskriva Campral, enterotablett 333 mg i dospåsarna igen.

Svensk Dos AB
2020-01-30

 

Cardizem, tablett 60 mg, utgår från svenska marknaden

Läkemedelstillverkaren Pfizer meddelar att Cardizem, tablett 60 mg utgår från den svenska marknaden.

Utbytbara alternativ saknas. Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av läkemedlet i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ombedes förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

Närmast dispenserbara alternativ är diltiazem i depot-formulering. Svensk Dos dispenserar för närvarande Cardizem Retard depottablett i styrkan 120 mg. Observera beredningsformen och att tabletten ej är delbar. Cardizem Retard, depottablett i styrkan 90 mg ingår normalt i Svensk Dos dispenserbara sortiment, men restnoterar för närvarande och kan därför ej tillhandahållas just nu.

Svensk Dos dispenserar även Verapamil tablett 40 mg som är det närmaste alternativet i beredningsformen tablett.

För övriga dispenserbara alternativ hänvisas till aktuell sortimentslista som ligger uppe på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-01-30

 

Restsituation Lehydan 25mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Lehydan 25mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i slutet av februari 2020. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Lehydan 25mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Närmaste dispenserbara alternativ är Lehydan 100mg, som Svensk Dos tillfälligt även dispenserar som halv tablett för att minimera negativ påverkan från denna rest. Svensk Dos dispenserar även flertalet andra epilepsiläkemedel, se respektive sortimentlista på hemsidan.

När Lehydan 25mg finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2019-12-20

 


Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se